X Off Axel Schlosser scaled

EU Digital Deal


Når den digitale verden fletter sig ind i vores samfunds struktur, er vi tvunget til at reflektere over, hvad det betyder for vores demokratier.

Sammen med 12 andre europæiske kulturinstitutioner deltager Kulturværftet fra 2023-25 i det europæiske program European Digital Deal. Et program, der er sat i verden for at undersøge, hvordan nye teknologier som kunstig intelligens, maskinlæring, blockchain og algoritmisk behandling kan ændre eller underminere demokratiske processer.

Partnerne i EU Digital Deal består af forskellige kunst- kultur og videnaktører fra hele Europa. Over de kommende år ønsker vi sammen – gennem samtale og kunstneriske eksperimenter – at oprette en ny form for offentligt forum, hvor kulturinstitutioner, kunstnere, forskere, undervisere samles for at reflektere over, hvordan en ’aftale’, der sikrer demokratiske værdier i den digitale verden, kan se ud.

European Digital Deal åbner dermed diskussionen om de langsigtede virkninger af og behovet for at gentænke mere etisk, retfærdigt og bæredygtig innovationspraksis.

logosbeneficairescreativeeuroperight en
European Digital Deal Logo RGB
CLICK logo sort blank
Catch sort uai 1032x520 1 1 7
Rewilding Cultures DOTS partners LOGO FINAL.png e1685704980354