To huse

– én organisation

Samlet i én organisation byder de to kulturhuse Kulturværftet og Toldkammeret på et bredt og mangfoldigt kulturelt program, der rummer tradition og hygge såvel som uventede kunstneriske oplevelser. Her finder du koncerter, foredrag, debatter, film, teater, familiearrangementer og møder med erhvervslivet, men også profilskabende begivenheder som internationalt orienterede festivaler.

I 2010 åbnede Kulturværftet i nye arkitektoniske rammer i Helsingørs gamle værftsbygninger for enden af Kongekajen. Helsingør Kommunes centrale kulturcenter rummer også et bibliotek, et værftsmuseum, art-tech centeret Catch og cafeen Spisehuset.

Samtidig med åbningen af det nye kulturcenter i Kulturværftet blev det organisatorisk lagt sammen med kulturhuset Toldkammeret i  en samlet organisation, der nu også på vegne af Helsingør Kommune er sekretariat for Kulturhavn Kronborg og Værftshallerne.

Med Kulturværftet fik Helsingør muligheden for at udvikle nye partnerskaber og tiltrække og udvikle nye typer af koncerter og kulturarrangementer, og siden 2010 har de to huse tilsammen præsenteret mere end 7.000 forskellige arrangementer som en kombination af egenproduktioner, co-produktioner og faciliterede arrangementer.

Som samlet organisation genererer Kulturværftet større forpligtende samarbejder, partnerskaber og kulturbevillinger ind til Helsingør Kommune.

Kulturværftet arbejder med programindhold ud fra samskabende, producerende og præsenterende principper.

Toldkammeret har siden 1989 fungeret som Helsingørs lokale kulturhus og har gennem årene samlet borgerne fra Helsingør og omegn til et væld af kulturelle aktiviteter inden for de hyggelige gamle, buttede mure.

I værkstederne har Billedskolen gennem årene spillet en stor rolle for byens børn, der har prøvet kræfter med kreativitet i en pædagogisk og kunstnerisk inspireret ramme. Senest er BGK Artlab – billedkunstnerisk grundkursus for unge – kommet til.

I dag rummer Toldkammeret ud over cafeen Spisekammeret, BGK ArtLab og Billedskolen også TeaterbøttenPigegarden, Aspiranterne og Helsingør Teater.

Profil og program

Lotic Thinkalike 1920X900

Kulturværftets profil hviler i dag på liveoplevelser inden for teater, musik, møder, film, debat og festival. Toldkammeret er byens borgerinvolverende kulturhus, hvis profil hviler på fælleskabende arrangementer relateret til madkultur, børne- og familieliv, koncerter og debat med cafeen og fællesspisningerne som et socialt omdrejningspunkt. I Værftshallerne og på Kulturværftets forplads afholdes sommerens store koncerter, festivaler mm.

Kulturværftet er både lokalt, regionalt og international orienteret gennem et mangfoldigt, kulturelt program inden for koncert, foredrag, film, teater, shows, familiearrangementer, erhvervsklub, møder og konferencer, samt større profilskabende begivenheder. Med store udendørskoncerter og festivaler som de signaturmæssige pejlemærker har Kulturværftet således givet genlyd i Nordsjælland, København og Sverige.

Kulturværftet producerer, præsenterer og samskaber kulturelt indhold overfor 128.000 gæster årligt. Toldkammeret samskaber meget af sit indhold med Helsingør Kommunes borgere og engagerer 35.000 borgere årligt. Knejpe Festival og CLICK er Toldkammerets og Kulturværftets strategiske signaturbegivenheder, der skaber sammenhæng mellem program og byen.

Toldkammeret skal fremadrettet i endnu højere grad end nu være det borgernære kulturhus, der ikke kun handler om billedkunst og musik, men også om andre kunstarter og de brede fællesskaber. Toldkammeret skal i endnu højere grad danne rammen om det gode liv, hvor der kan opstå nye projekter og uventede konstellationer.

Strategisk interesserer Kulturværftet sig for udvikling af nye formater, nye partnerskaber og for forskellige tematiske fokusområder. Ud over interessen for at udvikle nye fællesskaber og kunstneriske læringsmiljøer og talentudvikling arbejder Kulturværftet bl.a. aktivt på at definere arttech-scenen og på udvikling af den nordiske profil.

Kulturværftet – prisbelønnet arkitektur

tagene monica 1

Skibene på Øresund spejler sig i facadens mange hundrede trekanter i stål, glas og aluminium og binder de gamle værftsbygninger sammen med de moderne tilbygninger. Facaden leder tankerne hen på skibssejladsen på sundet og fastholder dermed den historiske ånd i de ikoniske bygninger.

Mellem Helsingørs gamle bymidte og renæssanceslottet Kronborgs prompt og pragt ligger det prisvindende Kulturværft, som blev åbnet i 2010. Det var arkitekterne fra AART A/S, der i 2005 vandt den internationale arkitektkonkurrence om at tegne Helsingørs nye kulturelle flagskib.

Arkitektkonkurrencen blev udskrevet af bygherren Helsingør Kommune i samarbejde med Akademisk Arkitektforening i december 2005.

De oprindelige værftsbygninger står stadig, men indvendigt blev en gennemgribende modernisering foretaget, og nu huser de historiske bygninger et af Europas bedste biblioteker samt et stort kulturhus med flere scener, festivaler, cafe og meget mere.

Fortid og nutid mødes i arkitekturen på Kulturværftet. Udefra giver den sejlinspirerede facade af glas, stål og klimaskærme et moderne og skulpturelt udtryk. Indenfor er de gamle værftsbygninger bevaret som en historisk kerne.

Biblioteket Kulturværftet

bib foto 1

I hjertet af Kulturværftet ligger Biblioteket Kulturværftet – et moderne multimediehus, fyldt med viden og oplevelser.

Legestuer, it-kurser, fredagscaféer med forfattere, børneteater, aktuelle foredrag og små it-kurser for voksne, er blot nogle af de mange tilbud, som du kan deltage i på Biblioteket Kulturværftet.

Biblioteket er indrettet som et byrum med forskellige distrikter, hvor bøger og andre medier er samlet under temaer. Torvene mellem distrikterne fungerer som møde-, samlings- og udstillingssteder og danner ramme om alt fra forfattermøder til film- og læseklubarrangementer.

Børnebiblioteket er et åbent landskab med universer, hvor man kan tage på ekspedition og udfolde sig kreativt. I Bugten møder man fx Pansertorsken med koøjer og periskop.

Biblioteket Kulturværftet blev i 2015 udnævnt som ét af de to bedste biblioteker i Europa og besøges hver dag af over 1000 mennesker. De fleste for at gå på biblioteket, men mange kommer også for at opleve et levende kulturhus.

På Biblioteket Kulturværftet finder du også Mac-computere og PC’er til fri afbenyttelse, der giver gratis adgang til store databaser, Filmstriben (film på nettet) og eReolen (e-bøger).

>> Læs mere på helsbib.dk

Kulturværftets historie

Image

Det var nye tider i Helsingør, da den ellers så indbringende sundtold fik en ende. Nu vidnede røgen fra skorstene, kranernes knirken og de mange skibe i dokken om industrialiseringens indtog i byen – med skibsproduktion og store værftshaller. Værftsfløjtens tuden markerede ikke kun frokostpause og fyraften for de snavsede og slidsomme værftsmedarbejdere. Den blev lyden af det industrielle gennembrud i Helsingør.

Det var i 1857 Helsingør måtte vinke farvel til den sundtold, som i mere end 400 år havde været byens primære levebrød. Byen sygnede hen, og efter et langvarigt tovtrækkeri skete der noget den 1. marts 1882. En helt ny havnefront tog form. Op skød osende skorstene, svingende kraner og de imponerende værftsbygninger, og ned blev gravet dokke og lavet beddingsløb.

Professor og arkitekt J.E. Gnudtzmann fik med opførelsen af værftet påvirket Helsingør både socialt og kulturelt og rejste en storladen manifestation af de nye tider i Kronborg-byen, som nu var trådt ind i en ny epoke.

Mellem Helsingørs gamle bymidte og Kronborgs fæstningsværker voksede skibsværftet sig større i takt med ordrebogens tykkelse. Der kom flere bygninger, flere maskiner og flere folk. ’En by i byen’ opstod i osen og støjen omkring århundredeskiftet, og en særlig arbejdskultur med et rigt foreningsliv voksede op og sætter stadig den dag i dag sit præg på kulturlivet i byen.

Helsingørs suverænt største arbejdsplads, med knap 3.500 medarbejdere voksede på 100 år fra et areal på 37.000 m2 til seksdobbeltstørrelse på hele 227.000 m2. Men hundredeåret blev også det sidste jubilæum. Værftsfløjten var tavs, kranerne stod stille, dokkerne var tomme, og det samme var ordrebogen. Tiden som industriby sluttede i 1983, og de gamle værftsbygninger står nu tilbage som et minde om den industrielle epoke i Hamlets by.

Værftsbygningerne ejes i dag af Helsingør Kommune og bliver brugt som kulturhus og bibliotek under navnet Kulturværftet med spillesteder, spisested, konferencelokaler og meget mere.

Kulturhavn Kronborg

Image

Kulturhavn Kronborg er et unikt oplevelsesrum, der binder byen og Kronborg sammen ved kanten af Øresund. Her tager søfartsbyen Helsingør mod hele verden og genfortæller og fortolker områdets helt særlige kulturhistoriske fortid med borgen, værftet og det maritime som ramme.

Kulturhavnen er et moderne rekreativt byrum, der placerer de besøgende midt i Helsingørs kulturhistoriske fortælling. Havneområdet fungerer også som et levende forbindelsesled mellem områdets store oplevelsesdestinationer – Kronborg SlotM/S Museet for Søfart og Kulturværftet.

Store koncerter, markeder, festivaler og andre begivenheder trækker hvert år mange besøgende til Kulturhavnen, og ambitionen er at gøre Kulturhavn Kronborg til et mangfoldigt og enestående univers med både en lokal, regional og international tiltrækningskraft.

Som en central plads i Helsingørs maritime fortid bærer Kulturhavn Kronborg på en helt særlig historie om renæssancemenneskets bestræbelser på magt, status og identitet, om industrifortællingen og om Danmark som søfartsnation i et globalt perspektiv.

Læs mere på kulturhavnkronborg.dk

Find information om udlejning af Kulturhavn Kronborg

Værftshallerne

Image

Der er højt til loftet i værftshallerne, der emmer af historie og rå industrialisme.

Med plads til 3000 stående og 1500 siddende gæster har hallerne allerede dannet ramme om store events, festivaler, prisoverrækkelser, tv-optagelser og sportsarrangementer.

Nu venter de på at blive brugt til noget nyt – og mulighederne er mange.

Værftshallerne ligger i fantastiske omgivelser, i krydsfeltet mellem kulturarv og moderne stjernearkitektur. KronborgHelsingørs gamle bykerneKulturhavnenKulturværftetM/S Museet for Søfart og Nordhavnen er nærmeste naboer.

Læs mere på vaerftshallerne.dk

Find information om udlejning af værftshallerne