Kulturhusene Kulturværftet & Toldkammeret fungerer som én fælles organisation og administreres af et fælles Sekretariatet. Kulturværftet og Toldkammeret er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Kulturværftet og Toldkammerets kontaktoplysninger er:

Sekretariatet Kulturværftet & Toldkammeret
Allegade 2, byg. 13, 3. etage
3000 Helsingør
Telefon: (+45) 49 28 37 47
Email: info@kuto.dk.linux396.unoeuro-server.com

CVR: 64 50 20 18
EAN: 579 800 820 95 98

En del af

Helsingør Kommune
Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT)
Stengade 59,
3000 Helsingør
Kulturværftet & Toldkammeret (benævnes herefter Kulturværftet) er dataansvarlig.

Kulturværftet udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning. Læs mere om Databeskyttelsesforordningen på datatilsynets hjemmeside.

Vi bestræber os på at opsamlet så få personoplysninger som muligt, og arbejde kontinuerligt på at undgå personhenførbar data i vores statistiske dataopsamling.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til forordningen og gældende lovgivning, herunder Databeskyttelsesloven og som del af Helsingør Kommune følger Kulturværftet desuden kommunens IT-sikkerhedspolitik.

Ved hver specifik anvendelse af personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, vil vi informere dig om, hvorvidt indsamling af dine data er baseret på et lovmæssigt krav eller for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine personlige oplysninger og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.

Vi bestræber os på at opsamlet så få personoplysninger som muligt, og arbejde

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

For overførsler uden for EØS anvender Kulturværftet standardkontraktbestemmelser og værn til beskyttelse af privatlivets fred for lande uden en EU-afgørelse om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Hvorfor anvender vi personlige oplysninger?
Kulturværftet anvender to typer data med to hovedformål. Læs mere om disse under punkt 3 og 4.

Vi anvender oplysninger til at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter, ydelser og systemer til alle vores kunder. Til dette formål analyserer vi ikke dine oplysninger på individuelt niveau – al anvendelse vil være baseret på pseudonymiseret data.

Dette omfatter analyser for at gøre vores tjenester mere brugervenlige, f.eks. ved ændring af brugerfladen for at forenkle informationsstrømmen eller for at fremhæve funktioner, der ofte bruges af vores kunder via vores digitale kanaler, og til at forbedre IT-systemer og generelt øge sikkerheden for vores brugere og kunder.

Derudover anvender vi oplysningerne til forbedring af vores program og arrangementsafvikling.

3.1 Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi behandler kun oplysninger omfattet af forordningens artikel 6.

Vi anvender følgende kategorier af dine personlige oplysninger, hvis du har valgt at oplyse dem til os:

 • Kundenummer
 • Fødselsår
 • Postnummer
 • Land

Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger, hvis du har foretaget en bestilling:

 • Ordrehistorik
 • Leveringsoplysninger
 • Betalingshistorik

Vi anvender også følgende kategorier af personlige oplysninger, der er forbundet med cookies:

 • Klik-historik på vores digitale platforme
 • Navigations- og browsinghistorik indenfor vores digitale platforme

3.2 Hvem har adgang til disse oplysninger?
Personhenførbare oplysninger videregives aldrig til tredjepart. Vi bruger ind imellem webanalysebureauer til at analysere vores kunders adfærd online på et overordnet, anonymiseret, niveau og anvendes kun med det formål at betjene dig som beskrevet ovenfor.

3.3 Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?
Anvendelse af dine personlige oplysninger, så vi kan udvikle og forbedre vores tjenester og produkter, er baseret på samtykke, overholdelse af en indgået aftale eller vores lovlige behandling til opfyldelse af en opgave i samfundets interesse.

3.4 Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer kundedata i 5 år, som Bogføringsloven kræver. Herefter vil dine personlige oplysninger blive slettet eller anonymiseret.

Vi anvender personlige data så vi kan udvikle og forbedre vores tjenester og produkter samt levere de produkter/services du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
I henhold til persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Derfor har kun et mindre og relevant udvalg af vores medarbejdere adgang til registrerede brugerdata. Vi gemmer dine personlige oplysninger i fagsystemer på computere og netværk med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter.

Kulturværftet formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart.

Hvordan indsamler vi dine oplysninger?

Kulturværftet indsamler personoplysninger på følgende vis:

4.1 Via browser og cookies

Når du besøger vores hjemmesider indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiderne, fx om hvilken browser og brugersystem du bruger, hvilke søgetermer du bruger på vores hjemmesider, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og hvordan du fandt frem til vores hjemmeside. Desuden finder Kulturværftets cookiepolitik anvendelse når du besøger vores sites.

Formålet med indsamlingen er optimere brugeroplevelsen og hjemmesidernes funktion, samt foretage målrettet markedsføring herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre vores hjemmesider og vise dig relevante tilbud. De vil også hjælpe til med at tilpasse Google søgninger over tid, så brugeren får mere effektive søgninger.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

 • Browsing- og navigationshistorik
 • Klik-historik
 • Brugersystem
 • Netværkslokation

Vi bruger følgende typer cookies på Kulturværftet & Toldkammerets website:

 • Google Analytics. Google Analytics tracker brugerens adfærd. Vi bruger statistikken fra Google Analytics til at forbedre brugervenligheden på websitet.
 • Google Adwords – søgemaskineannoncering. Cookies fra Google Adwords giver mulighed for at følge effekten af annoncerne, der vises på Google i forbindelse med søgninger. Disse annoncer skal helst være så relevante som muligt og vha. cookies kan man se, om brugeren har fundet frem til den ønskede side, produkt eller information.
 • Facebook tracking pixel. Giver mulighed for at målrette annoncer på Facebook og Instagram til brugerens preferencer.

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Oplysninger videresendes ikke til tredjepart. De anvendes kun af Kulturværftet til at tilbyde dig og forbedre de ovennævnte tjenester og til optimering af brugeroplevelsen.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1  

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer kundedata i 5 år, som Bogføringsloven kræver. Herefter vil dine personlige oplysninger blive slettet.

Adwords-cookies lagres kun i 30 dage.

4.2 Ved onlinekøb af Kulturværftets produkter og services

Når du køber billetter eller services online, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Hvis du har registreret dig som bruger i forbindelse med et køb, anvender vi også dine personlige oplysninger om købshistorik. Anvendelse af dine personlige oplysninger er en forudsætning for, at Kulturværftet kan yde dig den rette kundeservice, administration og levering af dine produkter.

Formålet med indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger er, at Kulturværftet kan levere de produkter/services, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig. Formålet vil primært være:

 • Behandling af din booking og køb af Kulturværftets ydelser
 • At kunne kontakte dig før, under og efter købsprocessen af et givent produkt/arrangement med information relateret til det pågældende produkt/arrangement, som fx ændring af koncerttidspunkt, oplysninger om sikkerhed, information, der kan forbedre din oplevelse, kort evaluering af produktet/arrangementet mv.
 • Administration af kundernes relation til Kulturværftet, herunder erhvervspartnerskaber, sponsorater og B2B / udlejning af vores faciliteter.
 • At varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

Kulturværftet indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. arrangementsafvikling eller køb/salg af produkter eller ydelser. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende returnering af billetter, tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab.

Hvilke typer af personlige oplysninger bruger vi?
Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer samt andre ikke-personfølsomme oplysninger
 • Betalingsoplysninger og betalingshistorik
 • Købshistorik og ID for din profil
 • Ordreoplysninger
 • IP adresse

En gæst/kunde/leverandør kan derudover frivilligt og efter eget valg give Kulturværftet yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Kulturværftets betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis du frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter Kulturværftet dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Kulturværftet opbevarer disse oplysninger så længe:

 • Du har en uafklaret sag hos Kulturværftet og Toldkammeret
 • Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsluttet
 • Det kan have betydning for Kulturværftets betjening/servicering af dig

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Oplysninger videresendes ikke til tredjepart. De anvendes kun af Kulturværftet til at tilbyde dig og forbedre de ovennævnte tjenester og til optimering af brugeroplevelsen.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer kundedata i 5 år, som Bogføringsloven kræver. Herefter vil dine personlige oplysninger blive slettet.

4.3 Ved abonnering på Kulturværftets nyhedsbreve

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dig og din adfærd for at kunne tilpasse vores e-mail marketing så det giver mest muligt værdi for dig.

Formålet med indsamlingen og behandlingen af disse oplysninger er at sende dig kampagnetilbud, spørgeundersøgelser og invitationer som er relevante for dig via e-mail. For at optimere din oplevelse hos os sender vi dig relevant information, anbefaler produkter, sender påmindelser og personlige tilbud baseret på dine angivet præferencer, adfærd og købshistorik.

Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, når du accepterer direkte markedsføring. Bortset fra markedsføring i papirversion, herunder kataloger, som sendes til dig i henhold til markedsføringslovgivningen.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:

 • Kontaktoplysninger som fornavn, e-mailadresse og postnummer
 • Hvilke kategorier du ønsker nyt om
 • Aktivitet: Hvilke produkter og tilbud du har klikket på og købt

Hvis du har en brugerkonto på kuto.dk anvender vi også dine personlige oplysninger, som du har givet i forbindelse med kontoen og dit medlemsskab, herunder:

 • Navn
 • Adresse
 • Købshistorik
 • Klik- og navigationshistorik

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger til direkte markedsføringsformål, indtil du tilbagekalder dit samtykke. Ved e-mailmarkedsføring opfatter vi dig som inaktiv kunde, hvis du ikke har åbnet din e-mail i løbet af de sidste 2 år, men opbevarer kundedata i 5 år, som Bogføringsloven kræver. Herefter vil dine personlige oplysninger blive slettet.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

Din ret til at tilbagekalde dit samtykke:
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til anvendelse af dine personlige oplysninger og i forhold til direkte markedsføring. Hvis du vælger det, kan Kulturværftet ikke længere sende dig direkte markedsføringstilbud eller information baseret på dit samtykke.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

 • Ved at følge instruksen i hvert enkelt nyhedsbrev
 • Ved at redigere indstillingerne på din brugerprofil

4.4  B2B og personer der handler på dine vegne

Kulturhusene rummer mange forskellige brugere og kunder. Kulturværftet kan derfor også have information om dig som er videregivet på dine vegne, fx. i forbindelse med en konference, tilmelding til arrangementer uden billetsalg, gæstelister osv. Kulturværftet indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. arrangementsafvikling eller køb/salg af produkter eller ydelser.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

Når du gæster vores hus på anden vis end via vores offentlige billetsalg, indsamler vi oplysninger som du eller en anden har videregivet om dig. Anvendelse af dine personlige oplysninger er en forudsætning for, at Kulturværftet kan yde dig den rette service, administration og levering af den ydelse som du modtager fra os.

Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:

 • Kontaktoplysninger som fx navn, firma/tilknytning, jobtitel, e-mail, telefonnummer
 • Yderligere personoplysninger som fx handicap, allergier og særlige fødevarepræferencer

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Oplysninger videresendes ikke til tredjepart. De anvendes kun af Kulturværftet til at tilbyde dig og forbedre de ovennævnte tjenester og til forbedring og udvikling af vores ydelser.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?
Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på vores retmæssige interesse.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer kundedata i 5 år, som Bogføringsloven kræver. Herefter vil dine personlige oplysninger blive slettet.

4.5 Ved indmeldelse i Kulturværftets medlemskaber

Hvis har et medlemskab til fx. Liveforbundet.dk eller Kulturværftets erhvervssamarbejde, indsamler Kulturværftet personlige oplysninger for at kunne opfylde vores aftale med dig. Formålet vil primært være:

 • Behandling af dit løbende medlemsskab, booking og køb af Kulturværftets ydelser
 • Kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt/serviceydelse du har købt som fx ændring af koncerttidspunkter, vigtige oplysninger om sikkerhed eller informationer der kan forbedre din oplevelse.
 • Administration af din relation til Kulturværftet, herunder Liveforbundet, erhvervssamarbejde og B2B
 • At varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer samt andre ikke-personfølsomme oplysninger
 • Betalingsoplysninger og betalingshistorik
 • Købshistorik og ID for din profil
 • Ordreoplysninger
 • Medlemsskabs ID
 • Al korrespondance om en eventuel sag

En gæst/kunde/leverandør kan derudover frivilligt og efter eget valg give Kulturværftet yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Kulturværftets betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Oplysninger videresendes ikke til tredjepart. De anvendes kun af Kulturværftet til at tilbyde dig og forbedre de ovennævnte tjenester og til forbedring og udvikling af vores ydelser.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?
Anvendelse af dine personlige oplysninger er en forudsætning for at kunne udføre vores service for medlemskabet, hvorfor der ved tegning af medlemskab gives samtykke til, at oplysninger kan behandles, jf. EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger, så længe du har et aktivt medlemsskab. Du har til enhver tid ret til at opsige dit medlemsskab. Hvis du vælger det, ophører medlemsskabet. Når medlemsskabet ophører, slettes dine oplysninger.

Vi opbevarer fortsat dine personlige oplysninger i 5 år, som Bogføringsloven kræver, hvis der ligger nogen form for lovmæssige krav eller uafklarede tvister.

4.6 Ved Konkurrencer

Vi anvender dine oplysninger, når du deltager i konkurrencer. Personlige oplysninger anvendes af Kulturværftet til at kontakte deltagerne omkring konkurrencen, før og efter en begivenhed, for at identificere konkurrencedeltagerne, til at kontakte vinderne og til at levere og følge op på levering af præmier.

Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger:

 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
 • Oplysninger sendt i forbindelse med konkurrencen

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Oplysninger videresendes ikke til tredjepart. De anvendes kun af Kulturværftet til at tilbyde dig de ovennævnte tjenester og til levering af dine præmier.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?
Anvendelse af dine personlige oplysninger er baseret på dit samtykke, når du vælger at deltage i en konkurrence.

Din ret til at tilbagekalde dit samtykke:
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til anvendelse af dine personlige oplysninger. Hvis du gør det, kan Kulturværftet ikke tilbyde dig de ovennævnte tjenester.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine personlige oplysninger i 45 dage, efter konkurrencen er slut.

4.7 Fotografering

Offentliggørelse af billeder på fx. hjemmesider eller sociale medier anses normalt for en behandling af personoplysninger. Kulturværftet tager løbene billeder af vores publikum, faciliteter og services og anvendelsen er en forudsætning for, at Kulturværftet kan varetage dets retsmæssige interesse.

Vurderingen af om der kan ske en behandling af personoplysning i forbindelse med et billede varierer alt efter, om der er tale om et situationsbillede eller portrætbillede.

 • Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlig formål med billedet. Det kan f.eks. være publikum til en koncert eller spisende i vores café. Situationsbilleder kan normalt offentliggøres uden, at dem på billedet har givet lov til det. Det er dog afgørende, at dem der er på billeder ikke med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.
 • Portrætbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. Det kan f.eks. være et holdbillede, portrætter af frivillige og medarbejdere. Ved portrætbilleder vil Kulturværftet altid indhente personens/personernes skriftlige samtykke før vi lægger billeder ud på fx hjemmeside eller sociale medier.

Særligt ved billeder af børn
Kulturværftet er forpligtet til altid at indhente skriftligt samtykke, hvis børn optræder på billedet. Det gælder uanset, om der er tale om et situationsbillede eller et portrætbillede.

Hvem har adgang til billederne?
Billeder videresendes ikke til tredjepart. Billederne arkiveres i henhold til persondataloven.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?
Anvendelse af personhenførbare billeder er baseret på skriftligt samtykke. Anvendelse af situationsbilleder hvor det vurderes at skriftligt samtykke ikke er nødvendigt, er baseret på vores retmæssige interesse.

Hvor længe opbevarer vi billederne?
Vi opbevarer billederne indtil samtykket tilbagekaldes

Din ret til at tilbagekalde dit samtykke:
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke,  ligesom du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, herunder billeder, der er baseret på Kulturværftets retmæssige interesser jf. afsnit 5.5

5.1 Retten til indsigt

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt Kulturværftet på info@kuto.dk.linux396.unoeuro-server.com

5.2 Retten til at overføre data

Når Kulturværftet anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data i et læsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de oplysninger, du har givet os.

5.3 Retten til at korrigere data

Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Har du en profil/konto eller et medlemskab, kan du selv rette dine personlige oplysninger på egen konto-og medlemsside.

5.4 Retten til at slette data

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som Kulturværftet benytter, undtagen i følgende situationer:

 • Du har en uafklaret sag hos kundeservice
 • Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsluttet
 • Du har et økonomisk mellemværende med Kulturværftet, uanset betalingsmåde
 • Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år
 • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne

5.5 Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på Kulturværftets retmæssige interesser. Kulturværftet fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

5.6 Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring

Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring, herunder profilanalyse til direkte markedsføringsformål.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

 • Ved at følge instruksen i hvert enkelte nyhedsbrev
 • Ved at redigere indstillingerne på din brugerprofil
 • Ved at ændre cookie indstillingerne for kuto.dk

5.7 Retten til begrænset anvendelse

Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos Kulturværftet under følgende omstændigheder:

 • Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på Kulturværftets retmæssige interesser, skal Kulturværftet begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
 • Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal Kulturværftet begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.
 • Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger
 • Hvis Kulturværftet ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

6.1 Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til administrator af kuto.dk, toldkammeret.dk, knejpefestival.dk, clickfestival.dk eller andre domæner administreret af Kulturværftet & Toldkammeret. Henvendelse kan ske direkte til webmaster på info@kuto.dk.linux396.unoeuro-server.com

6.2 Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Vil du melde et databrud, kan du kontakte Helsingør Kommunes databeskyttelsesrådgiver sikkert via Helsingør Kommunes hjemmeside eller via mail på dpo@helsingor.dk

Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Vi vil meddele alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger; for eksempel ændringer af årsagerne til hvorfor vi anvender dine personlige oplysninger, hvem der er ansvarlig for dine oplysninger eller om dine rettigheder ændrer sig.

Gældende politik er opdateret december 2022.

På Kulturværftet & Toldkammerets website bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores website bliver brugt. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de informationer, vi modtager, er derfor anonyme.

Vi bruger cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores website, primært igennem trafikmåling og optimering af indhold. Hvis du navigerer videre på sitet uden at ændre dine indstillinger, antager vi, at du accepterer cookies.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Nedenfor kan du læse nærmere om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler dem, og hvad vi bruger dem til.

Hvorfor informerer vi om cookies?

Alle danske websites er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”.

Læs bekendtgørelsen

Hvordan fjerner jeg cookies?

Du kan læse om, hvordan du fjerner cookies ved at besøge denne side

Alternativt kan du fjerne uønskede cookies under din browsers internetindstillinger.

Vi bruger følgende typer cookies på Kulturværftet & Toldkammerets website

 • Google Analytics

Google Analytics tracker brugerens adfærd. Vi bruger statistikken fra Google Analytics til at forbedre brugervenligheden på websitet.

 • Google Adwords – søgemaskineannoncering

Cookies fra Google Adwords giver mulighed for at følge effekten af annoncerne, der vises på Google i forbindelse med søgninger. Disse annoncer skal helst være så relevante som muligt og vha. cookies kan man se, om brugeren har fundet frem til den ønskede side, produkt eller information.

De vil også hjælpe til med at tilpasse Google søgninger over tid så brugeren får mere effektive søgninger.

Cookies herfra kan anvendes i remarketing kampagner på Google Display Netværket. Adwords cookies lagres i 30 dage.

Læs om Google Analytics sikkerhedspolitik her

Har du yderligere spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os via denne e-mail, hvis du har yderligere spørgsmål til cookies eller personoplysninger.

Kommentarer

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvor længe vi gemmer din kommentar

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvor vi sender dine data

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

YouTube

Kuto.dk indlejer på visse sider indhold fra Youtube, som er ejet af Google. YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Hvis du besøger en side med en Youtube indlejring, sker der en forbindelse til Youtube servere som gemmer oplysninger om dit besøg på vores side, og hvilkent Youtube indhold der blev set.

Hvis du er logget ind på din Youtube/ Google konto, tillader YouTube at din browsing historik fra Kuto.dk har effekt på din Youtube profils algoritme. Du kan undgå dette ved at logge ud af din Youtube/Google konto.

Læs hvordan Youtube / Google behandler din data: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Denne side anvender skrifttyper leveret af Google. Når du åbner en side på kuto, henter din browser de nødvendige webfont filer og gemmer dem lokalt for at kunne vise tekst korrekt.

Google servere bliver kontaktet, og Google kan derfor se at din IP adresse har besøgt kuto.dk

Hvis din browser ikke understøtter webfonts, anvendes en standard font som findes lokalt på din computer.

Læs hvordan Google behandler din data. https://developers.google.com/fonts/faq og Google’s privacy policy: https://www.google.com/policies/privacy/.

SoundCloud

På visse sider indlejres SoundCloud social network (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, UK).

For at vise SoundCloud skabes der en forbindelse mellem din browser og SoundCloud servere, der gør det muligt for SoundCloud at hente information om at din IP adresse har besøgt kuto.dk.

Trykker du på “Like” eller “Share” knapper mens du er logget ind på din SoundCloud konto, har SoundCloud mulighed for at associere det indhold vi viser med din SoundCloud profil. Læs SoundCloud’s privacy policy: https://soundcloud.com/pages/privacy.