Noget for dig?

Er dit mål at udvikle dit kunstneriske og kreative talent? Og overvejer du en videregående uddannelse inden for kunst, design, kultur og arkitektur? Over tre år forbereder BGK Artlab dig til at tage næste skridt mod at arbejde professionelt som kunstner.

BGK Artlab er for unge mellem 15-25 år.

Kig forbi til Åbent Hus den 20. februar 2023.

Fakta om BGK Artlab

Målgruppe

BGK Artlab er for dig, der er mellem 15-25 år, og som ønsker at dygtiggøre dig inden for billedkunsten og blive en del af et spændende kreativt og kunstnerisk miljø for unge.

Varighed

BGK Artlab er tilrettelagt til at vare 3 år, men er kun bindende ét studieår ad gangen. Studieåret begynder primo september og slutter primo juni. Et BGK Artlab-skoleår er 34 uger med ca. 10 timer ugentligt fordelt på to faste undervisningsdage, løbende workshops i weekender, udstillinger og events. Al undervisning og studierelaterede aktiviteter er obligatorisk. Undervisningen foregår mandage og onsdage fra kl. 17.00-20.00, så du har mulighed for at kombinere forløbet med en ungdomsuddannelse eller arbejde.

Indhold

Undervisningen består af teori og praktisk arbejde med såvel en fast underviser og gæstelærere. Som en vigtig del indgår udstillingsaktivitet, ekskursioner, weekendworkshops og studieture i ind- og udland. Du vil både arbejde med egne og fælles projekter, og du får du din egen atelierplads, som du kan benytte til dit eget kunstneriske arbejde i og uden for undervisningstiden.

Ansøgning og optagelse

For at blive elev på BGK Artlab skal du først sende en ansøgning for at komme til optagelsesprøve. Går du videre til optagelsesprøven består denne af to praktiske opgaver og en samtale. Her vægter vi især, at du er kunstnerisk og kreativt motiveret, er nysgerrig på at lære nyt, og at du har mulighed for at afsætte ca. 10 timer om ugen til BGK Artlab.

Pris

Elevbetalingen årligt er 4.000 kr. inkl. alle studierelaterede materialer og aktiviteter. Her ud over må der på beregnes en udgift til studietur i vinterferien, på ca. 2.000 kr., som opkræves separat. Såvel elevbetaling og studietur kan betales i rater. BGK Artlab er ikke SU-berettiget.

Sted

BGK Artlab holder til i Toldkammeret, Havnepladsen 1 i Helsingør og ligger centralt i forhold til tog og bus.

Vil du vide mere?

Kontakt Mini Blume, leder af BGK Artlab på mmb03@helsingor.dk eller telefon 25 31 20 47.

Hvad kan du bruge BGK Artlab til?

Højt fagligt niveau

Med BGK Artlab opnår du faglig viden, færdigheder og kompetencer på et kunstfagligt niveau, der er adgangsgivende til en lang række videregående kunstneriske og kreative uddannelser. Fx kunstakademier, animationsskoler, arkitekt-og design skoler i ind og udland.

Fællesskaber på tværs

Som elev bliver du også en del af et tværgående fællesskab med
andre unge fra MGK (Musikalsk Grundkursus) og SGK (Scenekunst­nerisk Grundkursus) i Helsingør. Du bliver dermed også introduceret til tværæstetiske udtryksformer og samarbejder.

Atelier og udstilling

BGK Artlab har sit eget udstillingssted, Artspace Transit, hvor både professionelle unge kunstnere og elever fra BGK Artlab kan udstille. Som elev får du din egen atelierplads, som du kan bruge alle ugens dage, lige når du vil.

Kunstnerisk netværk

Som elev bliver dit netværk meget større. Du får et fællesskab med andre kunstnerisk og kreativt ambitiøse unge, og du møder spændende gæstelærere. Du besøger videregående uddannelser og møder studerende og lærere derfra.

Åbne arrangementer

Udstilling: Sidsel Bonde – 0,2 Hertz
Udstilling: Sidsel Bonde – 0,2 Hertz
3. marts – 6. april 2023 / Artspace Transit
Reveal Party
12. april 2023