Kulturværftet
Allegade 2, byg. 13, 3. etage
3000 Helsingør
+45 49 28 37 47

Toldkammeret / Spisekammeret
Havnepladsen 1
3000 Helsingør
+45 49 28 20 52

Kulturværftets reception
+45 49 28 36 20

Billetkøb
Billetten.dk: +45 70 20 20 96
Hverdage fra kl. 10.00 – 16.00
info@kuto.dk.linux396.unoeuro-server.com

Forpagter Spisehuset / Kulturværftet
Airgroup / Christina Varta /
cv@airgroup.nu / +45 28 86 87 37
Tlf. i caféen: +45 49 28 37 51

Forpagter Spisekammeret / Toldkammeret
NC Spisekammeret
Mads Hjalager  
mh@spisekammeret.dk / -+45 53 74 75 76
Tlf. i caféen: +45 49 28 20 52

Møde, selskab og Konference faciliteter


Kommunikation


Program


Drift


Produktion


Administration & Økonomi


Ledelse