Workshop scaled

Rewilding Cultures


The project Rewilding Cultures is a four-year investigation co-funded by Creative Europe, involving eight cultural and knowledge partners from across Europe.

The project aims to reposition ‘the wild’, wilderness, and nature in the aftermath of our collective experiences during the COVID period, focusing on inclusivity and ecology within the fields of art, science, and technology.

There is a need for new, creative perspectives in these sectors, and the profound halt caused by COVID has provided us with an irritating but necessary time for reflection on potential changes.

We cannot return to business as usual, especially when it comes to climate and crucial inclusion issues. We must find new terms that are relevant to the present and future. As a methodological approach, Rewilding Cultures builds upon the numerous creative hubs that have seen significant development over the past decade. Maker, bio, art, coworking spaces – they come in various forms and serve as frameworks that provide participants with a social space equipped with technological possibilities, where everyone is encouraged to experiment, explore, create, and share.

The social space and community are among the most significant aspects of these hubs. They are not merely workshops for rapid prototyping and meeting the immediate needs of artists and producers, but indispensable laboratories for new knowledge, future technologies, and more.

D A N S K

Projektet Rewilding Cultures er en fireårig undersøgelse medfinansieret af Creative Europe med otte kultur- og videnspartnere fra hele Europa.

Projektet ønsker at repositionere ’the wild’, vildskaben og natur, i kølvandet på vores fælles erfaringer fra perioden med COVID og fokusere på inklusivitet og økologi inden for kunst-, videnskabs- og teknologiområdet.

Der er brug for nye, kreative blikke på disse sektorer, og det gennemgribende stop i alt, COVID forsagede, gav os en irriterende men også tiltrængt tid til refleksion over potentielle forandringer.

Vi kan ikke gå tilbage til business as usual, særligt ikke når det gælder klima og vigtige inklusionsspørgsmål. Vi er nødt til at finde nye vilkår, der passer til nutiden og fremtiden. Som metodisk greb tager Rewilding Cultures udgangspunkt i de mange creative hubs, vi har set en stor udvikling i gennem de seneste ti år. Maker-, bio-, art-, coworking-babs og –spaces; de kommer i mange former og fungerer som rammer, der giver deltagerne et socialt rum udstyret med teknologiske muligheder, hvor alle opfordres til at eksperimentere, udforske, skabe og dele.

Det sociale rum og fællesskabet er et af de mest betydningsfulde aspekter i disse hubs. De er ikke bare værksteder, hvor man laver hurtig prototyping og imødekommer kunstneres og producenters umiddelbare behov, men uundværlige værksteder for ny videnskab, fremtidens teknologier mm.

Projekt


Rewilding Cultures DOTS partners LOGO FINAL.png

Læs mere på projektets officielle side

Støttet af

logosbeneficairescreativeeuroperight en
Catch sort uai 1032x520 1
CLICK logo sort blank
HK LOGO sort