The Black Ether Ball

The Black Ether Ball

Black Ether, CLICK og Maji Miyake-Mugler præsenterer en aften i ballroom scenens, hvor AI, afro-futurisme og science-fiction danner tematisk grundlag for det første Major Ball på dansk grund.

Ballroom, Ball Culture eller Ballroom-Scene er betegnelsen for en undergrundskultur inden for LGBTQ+ miljøet, som blev grundlagt af unge afroamerikanere og latinamerikanere i New York City, USA. I denne kultur konkurrerer folk om præmier og status ved begivenheder kendt som ‘balls’.”

Lørdag 18. november 2023

Sted: Kulturværftet, Helsingør

The Ball: kl. 16.00-24.00

Afterparty og Rave: kl. 24.00-04.00

Pris: 205 kr.

Gratis bus-transport fra København til Helsingør – se her

Til The Black Ether Ball på Kulturværftet vil deltagere fra ind- og udland konkurrere om dommernes gunst, og sidst men ikke mindst kulminerer eventet i et rave gæstet af internationale djs og kunstnere.

Her kan man bl.a. opleve det legendariske kollektiv House of Kenzo (US) fra Texas, musikalske indslag fra djs Skyshaker (US) og Lucid Moonlight (US) samt lys og iscenesættelse fra det københavnske kollektiv bag spillestedet Motopol og arrangørgruppen Pleasure Control.

Hvad er et ball?

Et ball består grundlæggende af en række forskellige kategorier, hvor folk dyster om at være den bedste. Præstationerne bedømmes af et dommerpanel, der kårer en vinder i hver kategori. En af de mest ikoniske kategorier er “Vogue”. “Vogue” er en performance, som består af forskellige bevægelser og stillinger, som bl.a. er hentet fra modebladenes forsider, hieroglyffer og hiphop-kultur.

Hvordan opstod Ballroom Scenen?

Ballroom-scenen har sine rødder helt tilbage i 1980’ernes Harlem (New York) og blev skabt af sorte og latinamerikanske transkønnede kvinder og drag queens, som et sikkert sted, hvor de var beskyttet mod den racisme, de oplevede, når hvide iscenesatte danse- og skønhedskonkurrencer. Igennem denne nye ball-scene blev der udviklet en lang række nye kategorier, og med tiden blev begivenhederne ikke kun et sted for transkønnede kvinder af farve, men også for queer personer. Et safe space, hvor alle kunne føle sig trygge.

Hvordan foregår et ball?

Et ball er en lang affære, der strækker sig over mange timer, hvor ”houses” (hold) og deltagere konkurrerer på en centralt placeret catwalk. Kategorier spænder over ‘Face’, ‘Nails’, ‘Hands’, ‘Arms’, ‘Realness’, ‘Sexsiren’ mv. Kategorier, der hver især er inspireret af den overordnede tematik. Et ball har en mere festlig vibe end traditionelle konkurrencer. Her går publikum til og fra dagen igennem, mens der i høj grad er tale om en community-oplevelse, hvor det som publikum handler om at være mindful, at være obs på reglerne og behandle hinanden og de deltagende med respekt.

Det siger sig selv, at der i dette safe space ingen tolerance er for sexisme, racisme, transfobi, homofobi, bodyshaming eller anden form for diskrimination. Derimod er dette et safe space for gensidig respekt, kærlighed og frigørelse. Alle er velkomne, men hvis du ikke er en del af ballroom-kulturen, men kommer for at støtte, så vær opmærksom på det rum, du træder ind i, og respekter det, som du eventuelt ikke forstår.

Hvis du vil vide mere så tjek følgende video : )

Judges

After party line-up

Transport

FRA KØBENHAVN TIL HELSINGØR (Afgang: 16:30, 17:00, 18:30)

Transport fra København til THE BLACK ETHER BALL i Helsingør er inkluderet i din billet. Transporten foregår med bus, og busserne vil afgå fra Korsgadehallen, Nørrebro og vender tilbage til Forum ved metroen.

Når du har købt en gæstebillet til ball’et, kan du trække én busbillet. Brug den samme e-mailadresse til at trække din busbillet, som du har brugt til at købe din gæstebillet:

Hver bus har plads til 59 gæster. Hvad angår afgangstid, er det først til mølle.

Hvis du af en eller anden grund går glip af bussen, kan du stadig nå togene (www.dsb.dk), som kører hvert 20. minut fra Østerport, Nørreport og Hovedbanegården.

Afgangstider fra København til Helsingør:

Korsgade Hallen Nørrebro
Korsgade 29
2200 København
Afgange: 16:30, 17:00, 18:30

TRÆK IKKE FLERE BUSBILLETTER, END DER SVARER TIL DIT BILLETKØB. SYSTEMET HER BASERES PÅ TILLID OG VIRKER IKKE, HVIS DET BLIVER MISBRUGT.

Afgangstider fra Helsingør til København (02:30 – 04:00)

Busserne vender tilbage til København kl. 02:30 og 04:00; det er først til mølle. For denne del af turen er det ikke muligt at trække en billet, så der er en chance for, at du må vente på den sidste afgang, men vi forsikrer dig om, at du kommer tilbage til København.

Hvis du ikke kan blive til efterfesten, kører der tog (www.dsb.dk) fra Helsingør til København hvert 20. minut indtil midnat, og efter midnat kører der tog en gang i timen. Togstationen ligger tæt på stedet og kun 7 minutters gang væk.

BEMÆRK:
Bemærk venligst, at vi har gjort vores bedste for at gøre turen til og fra København så nem som muligt uden at skabe en situation, hvor billetprisen bliver uhåndterlig. Derfor beder vi dig være opmærksom og tålmodig med eventuelle forsinkelser.

The Black Ether Ball

The Black Ether Ball

Black Ether, CLICK, and Maji Miyake-Mugler present an evening in the ballroom scene, where AI, afro-futurism, and science fiction form the thematic basis for the first Major Ball in Denmark.

Ballroom, Ball Culture, or Ballroom Scene is the term for an underground culture within the LGBTQ+ community, founded by young African Americans and Latin Americans in New York City, USA. In this culture, people compete for prizes and status at events known as ‘balls.’

Saturday, November 18, 2023

Location: Kulturværftet, Helsingør

The Ball: 4:00 PM – 12:00 AM

Afterparty and Rave: 12:00 AM – 4:00 AM

Price: 205 DKK

Free bus ticket from Copenhagen to Helsingør – see more

At The Black Ether Ball at Kulturværftet, participants from both domestic and international locations will compete for the judges’ favor, and the event culminates in a rave featuring international DJs and artists.

Here you can experience the legendary collective House of Kenzo (US) from Texas, musical performances by DJs Skyshaker (US) and Lucid Moonlight (US), as well as lighting and staging by the Copenhagen-based collective behind the venue Motopol and the organizing group Pleasure Control.

What is a ball? A ball consists of various categories in which people compete to be the best. Performances are judged by a panel of judges who select a winner in each category. One of the most iconic categories is “Vogue.” “Vogue” is a performance consisting of various movements and poses inspired by fashion magazine covers, hieroglyphics, and hip-hop culture.

How did the Ballroom Scene originate? The Ballroom scene has its roots in 1920s Harlem, New York, and was created by Black and Latinx transgender women and drag queens as a safe space where they could be protected from the racism they experienced in white dance and beauty competitions. Through this new ball scene, a wide range of new categories were developed, and over time, these events became a space not only for transgender women of color but also for queer individuals. A safe space where everyone could feel secure.

How does a ball work? A ball is a long event that spans many hours, where “houses” (teams) and participants compete on a centrally located catwalk. Categories include ‘Face,’ ‘Nails,’ ‘Hands,’ ‘Arms,’ ‘Realness,’ ‘Sexsiren,’ etc., each inspired by the overarching theme. A ball has a more festive vibe than traditional competitions. Throughout the day, the audience comes and goes, and it’s very much a community experience where the audience needs to be mindful, adhere to the rules, and treat each other and the participants with respect.

It goes without saying that in this safe space, there is no tolerance for sexism, racism, transphobia, homophobia, body shaming, or any other form of discrimination. Instead, this is a safe space for mutual respect, love, and liberation. Everyone is welcome, but if you’re not part of the ballroom culture and come to support, please be aware of the space you are entering and respect what you may not fully understand.

If you want to know more, check out the following video

Judges

After party line-up