The Black Ether Ball

Saturday november 18th 2023 – Kulturværftet, Helsingør

you’re somehow connected

28. jul.-28. aug. / CLICK / Lil Lacy (DK)

We Are at Home

15.-17 aug. / CLICK / Michelle and Uri Kranot (F)

Til Henny – En skumringskoncert

18. aug. / CLICK / Rune Kielsgaard (DK)

The Black Hole of Money

19. aug. / CLICK / Wassim Z. Alsindi (IR)

Amateur Lithopanspermia

25. aug. / CLICK / Adriana Knouf (US)

Info følger

CLICK er en eksperimenterende og undersøgende legeplads, der udforsker oplevelses- og udviklingspotentialet i krydsfeltet mellem kunst, filosofi, videnskab og teknologi. CLICK sætter fokus på sanselighed, proces og kulturel innovation gennem tværæstetiske eksperimenter, og formålet er at skabe en inddragende platform, hvor nysgerrige og kulturinteresserede kan få mulighed for at stifte bekendtskab med banebrydende og utraditionelle tendenser inden for musik, scene-, installations- og performancekunst.

I faglig og professionel henseende fungerer CLICK som et forum, hvor lokale, børn, unge og voksne, nationale og internationale kunstnere, fagfolk, uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan samarbejde, dele viden, skabe netværk og udvikle nye originale tiltag.

For Kulturværftet som producerende kulturhus er CLICK også en udviklingsmotor og idegenererende platform, der bidrager med energi og inspiration til kulturhusets generelle programudvikling og sætter spor i lokalsamfundet.

CLICK startede som festival i 2010 og har kørt som en årligt tilbagevendende begivenhed frem til 2020. I kølvandet på corona-epidemien har CLICK, som mange andre festivaller og kulturelle aktiviteter, gennemgået en transformation. Fra 2022 og fremadrettet er CLICK ikke længere begrænset til at være en årlig festival men et dynamisk programspor med både større og mindre nedslag. Der er nu i højere grad er plads til de kunstneriske processer og det enkelte element i et koncept af mere meditativ karakter og med fokus på en bæredygtig eksponeringsstrategi for kunsten.

Det drejer sig om at fremdyrke og få ting til at gro, og færdigheder og viden omkring ro, udvikling over tid, pleje, næring og opdyrkning bliver centrale for samtalen omkring kunsten. I forlængelse heraf repræsenterer de konkrete kunstneriske projekter dog også tematikker, som vi i CLICK-regi løbende har bearbejdet med fokus på relevante emner i samfundsdebatten som for eksempel ligestilling og diversitet.

CLICK udvikles og produceres af Kulturværftet i Helsingør og er en del af Helsingørs interregionale tiltag, hvor kræfter fra kultur, forskning, erhverv og uddannelse med kulturen for bordenden har sat sig for at skabe ny udvikling i området.

The Black Ether Ball
you’re somehow connected
We Are at Home
Til Henny – En skumringskoncert
The Black Hole of Money
Amateur Lithopanspermia
ReWork Artistic Exploratory: Research and Art Exhibition (RAE²)