Af Søs Krogh Vikkelsøe, leder af Kulturværftet

Hvis ikke, så tag ned i dit lokale kulturhus og deltag i nogle af de mange samtaler og debatinkluderende aktiviteter som eksempelvis Hverdagshøjskole, Samtalesaloner, Demokratifitness, Borgersamlinger og folkeoplysende arrangementer. Fælles for denne type inkluderende aktiviteter er nemlig, at de træner vores evne til at praktisere aktiv lytning, opøver empati, mobiliserer medborgerskab og samtidig opdyrker evnen til at indgå kompromis.

Alsammen kvaliteter og værdier, som er forudsætninger for at opnå et sundt demokrati.

Demokrati er nemlig ikke blot noget, vi praktiserer en gang hver fjerde år, men noget vi gør sammen – hver dag.

Ved valget den 1. november fungerede mange kultur- og medborgerhuse som valgsted, og dermed som ramme omkring den lokale valghandling. Naturligvis.

For kulturhusene er i forvejen indrettet med lækkert træningsudstyr, der skaber en sund grundform til gavn for landets demokratiske virke. Det lokale kulturhus er – sagt med andre ord – et demokratifitnesscenter, der stimulerer tolerancen og sammenhængskraften borgerne i mellem. Og ud af flerstemmigheden opstår en form for uenighedens fællesskab, der sikrer, at vi hver især tør byde ind med det, vi har på hjerte, og samtidig har tillid til at kunne sige det højt. Det handler om at etablere fællesskaber med lyst og interesse for at skabe et miljø for meningsudveksling. Og dermed stimulere lysten til at føre samtaler, lytte til og debattere med hinanden. Det er vigtigt for vores måde at leve og være i verden på.

Man siger, at demokrati er en civiliseret måde at være uenige på. Det fordrer,at vi skal alle være i form til at praktisere og passe på demokratiet i Danmark. Som med al anden træning gælder samme princip for demokratifitness: Det er meget sjovere at træne sammen. Så kom frisk. Dit nye demokratifitnesshold venter på dig i kulturhuset.

Demokratifitness på INSP! I Roskilde

Podcastværkstedet i Toldkammeret, Helsingør 

Demokratigarage