Forpagter søges til cafeen Spisehuset i kulturcentret Kulturværftet

Spisehuset i Kulturværftet er beliggende i Kulturhavn Kronborg, med udsigt til Øresund og middelalderby. Spisehusets køkken og cafedrift er en helt central stemningsgiver i Kulturværftet, og har fokus på, at madoplevelsen samler mennesker og styrker vores kulturelle fællesskaber og oplevelser

Kundesegmentet: Der er tale om et meget levende kulturcenter, der tiltrækker gæster fra hele regionen i Nordsjælland, Hovedstaden og Sverige med op til 370.000 årlige gæster i Spisehuset i forbindelse med kulturprogram, mødeaktivitet og konferencer. Dertil er der mulighed for at vækste gennem service og forplejning i sommersæson målrettet Helsingørs mange turister. Der er ligeledes et potentiale i forbindelse med øget servicering af selskaber og erhvervskunder.

Frister og yderligere information: 

Interesserede kan ansøge til og med 10. november 2023, med mulighed for overtagelse fra 1. januar 2024.

Se beskrivelse af den fulde udbudsprofil og bilagsliste her

Matilde

Potentielle ansøgere vil blive inviteret ind til en samtale med udgangspunkt i Kulturværftets kerneopgave. I jeres ansøgning ønsker kulturcentret Kulturværftet at få indblik i relevante referencer og erfaringer. I kan endvidere fremsende jeres egen vision og en motiveret ansøgning.

Kontakt: Nicolai von Rosen via mail nvr03@helsingor.dk eller telefon 41 86 99 39.