Siden 2010 har CLICK udforsket kunst, eksperimenter og nye teknologier. For publikum, uddannelser, teknologer og kunstnere er CLICK her 13 år efter stadig en vital legeplads, der udforsker oplevelses- og udviklingspotentialet i krydsfeltet mellem kunst, filosofi, videnskab og teknologi.

Omdrejningspunktet i CLICK er sanselighed, proces og kulturel innovation gennem tværæstetiske eksperimenter. Formålet er at skabe en platform, hvor nysgerrige og kulturinteresserede kan få mulighed for at stifte bekendtskab med banebrydende og utraditionelle tendenser inden for musik, scene-, installations- og performancekunst.

Fagligt fungerer CLICK også som et forum, hvor lokale, børn, unge og voksne, nationale og internationale kunstnere, fagfolk, uddannelsesinstitutioner og virksomheder kan samarbejde, dele viden, skabe netværk og udvikle nye originale tiltag. For Kulturværftet som producerende kulturhus er CLICK også en udviklingsmotor og idegenererende platform, der bidrager med energi og inspiration til kulturhusets generelle programudvikling og sætter spor i lokalsamfundet.

CLICK udvikles og produceres af Kulturværftet i Helsingør i samarbejde med en række partnere og er en del af Helsingørs interregionale tiltag, hvor kræfter fra kultur, forskning, erhverv og uddannelse med kulturen for bordenden har sat sig for at skabe ny udvikling i området.

Dyk ind i CLICKs univers her.