BGK Artlab – Kulturværftets 3-årige billedkunstneriske grundkursus – startede ud som et lokalt uddannelsestilbud for unge kunstinteresserede. Allerede i sit andet år har uddannelsen opnået national bevågenhed blandt ansøgerfeltet. Uddannelsen er et led i en fødekædestrategi, der skal skabe mere sammenhæng mellem kulturhus, uddannelsesmiljø og de kreative erhverv.

Destination for kunstnerisk talentudvikling

BGK ArtLab er en uddannelse for unge mellem 15-25 år. Forløbet forbereder de studerende til optagelse på videregående uddannelser inden for kunst, design, kultur og arkitektur. Hvad der ellers startede som et lokalt uddannelsestilbud for unge kunstinteresserede har allerede i sit andet år opnået national bevågenhed med ansøgere fra Nakskov, Århus, Rødovre, Helsingborg, København, Frederiksberg, Hillerød, Helsinge, Dronningmølle, Hornbæk og Helsingør.

”Det er utroligt glædeligt, at vi med BGK-uddannelsen skaber genlyd i hele landet og dermed mere sammenhængskraft mellem ungeuddannelsesområdet og de kreative erhverv. Det vidner om at vi er ved at markere en national platform for kunstnerisk talentudvikling”, udtaler Søs Krogh Vikkelsøe, leder af Kulturværftet.

Nyt udstillingssted for ung samtidskunst ser dagens lys

Muligheden for at tiltrække unge fra hele landet er også noget, der glæder Mini Blume, faglig leder af BGK Artlab. Med støtte fra Statens kunstfond åbner BGK Artlab i forlængelse af selve uddannelsestilbuddet også et nyt udstillingssted for ung samtidskunst i Toldkammeret i Helsingør fra september 2022. Dette sker for at styrke netop sammenhængen mellem BGK Artlab som talentudviklingsplatform og de professionelle miljøer for nyuddannede kunstnere.

Artspace Transit bliver vores nye udstillingssted, som præsenterer samtidskunst af nyuddannede dimittender, som har færdiggjort en professionel kunstnerisk uddannelse inden for de seneste 5 år. Konceptet knytter sig til et ønske om at etablere betydningsfulde udstillingsarenaer og nære kunstneriske fødekædestrategier, også uden for de større byer. Vi har i provinsen brug for kunstneriske åndehuller og brede debatter og refleksioner, på tværs af generationer, om hvad samtidskunsten har på sinde, og vil os,” udtaler Mini Blume, faglig leder af BGK Artlab.

Faktaboks:

BGK ArtLab er en uddannelse for unge mellem 15-25 år med base i Toldkammeret i Helsingør. Forløbet forbereder de studerende til optagelse på videregående uddannelser indenfor kunst, design, kultur og arkitektur.

Forløbet strækker sig over 3 år og er med optagelsesprøve, individuel ­vejledning og årlig evaluering frem mod den endelige afgangsprøve.

https://kuto.dk/bgk-artlab/