Madkulturelle fællesskaber, samtalesaloner, podcastværksted og uddannelsessted. Gennem de seneste år har kulturhuset Toldkammeret undergået en markant udvikling fra traditionelt spillested til et moderne, by- og borgernært kulturhus, hvor dannelse, samfundsengagement og kulturelt demokrati er centrale omdrejningspunkter. Med treårig støtte fra Nordea-fonden bliver det nu muligt at gennemføre endnu flere aktiviteter og dermed afsøge nye muligheder inden for Toldkammerets særlige kulturhusprofil.

Kulturhuset formes gennem borgerdeltagelse

Siden 2018 har Toldkammeret bevidst integreret metoder i programtilrettelæggelsen, som motiverer og inviterer til aktivt medborgerskab i udviklingen af oplevelser og kulturelt indhold.

”Vores rolle som kulturhus er i høj grad at mobilisere og styrke borgerfællesskaberne i forståelsen af, at fællesskaber er med til at øge den enkelte borgers livskvalitet. Vores interesse for kulturhusets virke som inddragende institution er en dagsorden, som vi deler med flere samtidige, nationale projekter. Det gælder bl.a. Region Midtjyllands fokus på kulturhusenes rolle i regionen og senest forskningsprojektet DELTAG af Aarhus Universitet og interesseorganisationen Kulturhusene i Danmark”, udtaler Søs Krogh Vikkelsøe, programchef og konstitueret leder af Kulturværftet og Toldkammeret.

”Med Nordea-fondens uddeling får vi mulighed for at forfine og udvikle videre på de dele af Toldkammerets aktivitetsprogram, som er allernærmest brugeren. Undervejs i projektet ønsker vi at videndele erfaringerne. Det skal bl.a. ske gennem dialogmøder med landets øvrige kulturhuse, produktion af podcastserie og kulturhusets engagement gennem nyetablerede partnerskaber”, siger Søs Krogh Vikkelsøe

Styrkelse af meningsfulde kulturelle fællesskaber og partnerskaber

Nordea-fonden bidrager med 2.340.000 kr. over en treårig projektperiode. Projektets samlede aktivitetsprogram designes oven på den eksisterende kulturhusprofil. Udkommet er bl.a. at tilføre nye borgerengagerende oplevelser på tværs af alder og interessegrupper samt afprøve konkrete aktivitetsdesigns, som løftestang til kulturhusets og fællesskabernes vækst. Dertil er sigtet også at undersøge kulturhusets samlede programspor som middel til at højne trivsel og livskvalitet blandt kulturhusets brugere. Sidst, men ikke mindst, skal projektet i Toldkammeret afprøve og placere kulturhuset i nye samarbejdsrelationer inden for kunstnerisk medborgerskab, bæredygtighed, naturoplevelser og madkulturelle aktører.

”Vi er stolte af at støtte Toldkammeret, som arbejder på at skabe meningsfulde fællesskaber mellem mennesker med det gode værtskab, medborgerskab og samskabelse som bærende kræfter. Vi håber, at det vil give mange flere – særligt unge – lyst til at deltage i demokratiske aktiviteter i fællesskab med andre”, siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

Michael Mathiesen, formand i kultur og turismeudvalget i Helsingør Kommune, udtaler: ”Man siger, at Toldkammeret er Helsingørs hjertekammer. Med Nordea-fondens bidrag bliver der endnu mere hjerterum, og dermed sætte strøm til det, vi allerede kender Toldkammeret for, nemlig det gode værtsskab, samvær og åbne, inddragende processer, hvor borgeren selv er med til at skabe kulturhusets aktiviteter. Jeg glæder mig til at følge projektet, og håber på, at det vi gør i Helsingør også kan inspirere kulturinstitutioner i andre dele af landet”.

Fakta om projektet ”Toldkammeret i Helsingør: Fra enemærker til fællesmærker”:

  • Projektperiode 2022- 2025. Nordea-fonden er bidragsyder med 2.340.000 kr. Projektet består af fire lokale aktivitetsspor, samt en national platform for videndeling:
    • Public service: Når det smager og gør godt
  • Ude i det blå: Toldkammeret ude af huset
  • Det kunstnerisk medborgerskab: Ungdommens kulturelle deltagelse
  • Uenighedens fællesskaber: Samtaler og debat
  • Fremtidens kulturhus: Dialogmøder om kulturhusets rolle i samfundet.

***

Om Nordea-fonden

Nordea-fonden støtter gode liv og uddeler hvert år ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur samt inden for de to tværgående indsatser ‘Flere børn der blomstrer’ og ‘Flere ud i det fri’. Projekterne kan være i varierende størrelser, men har det til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet. Vi uddeler også legater til studieophold i udlandet.

Se mere på www.nordeafonden.dk

Om Toldkammeret

Toldkammeret er en del af organisationen Kulturværftet i Helsingør Kommune. Toldkammeret rummer cafeen Spisekammeret, Billedskolens og BGK Artlabs værksteder og galleri, scener, møde- og projektlokaler. Toldkammeret lægger også lokaler til Pigegarden, Teaterbøtten, Helsingør Teaterforening og Aspiranterne, som alle bebor fast i kulturhuset. Dertil fungerer Toldkammeret som primær base for flere aktører inden for kulturelt entreprenørskab, folkeoplysningsforbund og foreninger.

Se mere på www.kuto.dk