Sammen med 12 andre europæiske kulturinstitutioner deltager Kulturværftet fra 2023-25 i det europæiske program European Digital Deal. Et program, der er sat i verden for at undersøge, hvordan nye teknologier som kunstig intelligens, maskinlæring, blockchain og algoritmisk behandling kan ændre eller underminere demokratiske processer.

Når den digitale verden fletter sig ind i vores samfunds struktur, er vi tvunget til at reflektere over, hvad det betyder for vores demokratier.

Over de næste tre år er Kulturværftet del af det europæiske projekt EU Digital Deal sammen med kunst-, kultur og videnaktører fra hele Europa. Gennem samtale og kunstneriske eksperimenter ønsker vi at oprette en ny form for offentligt forum, hvor kulturinstitutioner, kunstnere, forskere, undervisere samles for at reflektere over, hvordan en ’aftale’, der sikrer demokratiske værdier i den digitale verden, kan se ud.

European Digital Deal åbner dermed diskussionen om de langsigtede virkninger af og behovet for at gentænke mere etisk, retfærdigt og bæredygtig innovationspraksis.

Læs mere om hele det europæiske projekt og mød partnerne på EU Digital Deals eget site.