Gennem de sidste to år har Kulturværftet arbejdet på at forankre talentudviklingsforløbet POPKORN NORDIC som Sjællands og Skånes dansk/svenske førende band- og talentudviklingsplatform. En platform, hvor upcoming bands udvikles til at tage skridtet videre i deres musikalske karriere. Med midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er Kulturværftet nu klar til at tage næste trin mod at udklække talenter og arbejde mod at udvide programmet med netværk og uddannelse til vækstlag i hele Norden.

Talentudvikling over sundet med forankring i Helsingør

Popkorn Nordic er et talentudviklingsplatform og -forløb for bands og solister i Skåne, Blekinge og på Sjælland. Med udnævnelsen som regionalt spillested har Kulturværftet det danske ejerskab over Popkorn Nordic, som skabes i tæt samspil med The Tivoli i Helsingborg (SE) og Studieframjändet (SE). De artister, som kommer længst i forløbet, får både festivaljobs på HX Festival i Sverige og et skræddersyede coachingforløb.

Udvidelse af det nordiske netværk

Efter pilotprojekter i 2019 og 2020 på Sjælland og i Sverige står POPKORN NORDIC nu overfor at afsøge samarbejdet i Danmark og i Norden de næste to år. Noget, der ikke kun giver de musikalske talenter viden, men først og fremmest også værdifuld læring og erfaring, som krydser grænser, for som bekendt kender talent ingen grænser. Kulturværftet har netop modtaget 150.000 kr. fra A.P. Møller Fonden til projektet.

”Popkorn Nordic er den første musikalske talentudviklingsplatform, som samarbejder på tværs af nordiske landegrænser. Vi vil sikre, at vores platform giver mest mulig værdi og styrker vækstlaget i de tre lande. Potentialet for upcoming-scenen er stort, vi kan lære af hinanden, når vi bevæger os over sundet. Vækstlaget får adgang til flere koncertmuligheder og musikerne får tidligt et indblik i både den svenske, danske og norske musikscene. Med den generøse opbakning fra A.P. Møller Fonden glæder vi os til at fortsætte – og udvide – rejsen til hele Norden i de kommende år”, udtaler Søs Krogh Vikkelsøe, programchef og konstitueret leder af Kulturværftet.

Styrkelse af det musikalske ungdomsliv

Med Popkorn Nordic er Kulturværftet med til at motivere de lokale, spirende miljøer som er fordybet i musikken.

”Vi ved at musik spiller en stor rolle i ungdomslivet, hvor musikken skaber fællesskab, mening og fordybelse. Jeg ser en stor mulighed for at Popkorn Nordic projektet inspirerer blandt individuelle musikudøvere, samspillende bands og musikøveforeninger til at komme frem, prøve sig selv af og få konkrete værktøjer, der udvikler det musikalske talent. Den nordiske, kulturelle sammenhængskraft giver en ekstra dimension til projektet, som jeg glæder mig til at følge”, udtaler Michael Mathiesen, kulturudvalgsformand i Helsingør Kommune.

***

Popkorn Nordic

Bag POPKORN NORDIC står Kulturværftet (DK), The Tivoli (SE) og Studiefrämjandet (SE). Derudover er følgende samarbejdspartnere i POPKORN NORDIC:

Mejeriet i Lund (SE), Skånsk Live (SE), Gimle Roskilde, Tapperiet Køge, Loppen Kbh, Richter Gladsaxe, Helsingør Festival, HX Festival (SE), Stars Vordingborg, Slagelse Musikhus, Helsingborg/Helsingør samarbejdet og Studiefrämjandets ni skånske satellitenheder.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

A.P. Møller Fonden støtter store og mindre projekter inden for blandt andet områderne nordisk samhørighed, dansk søfart, videnskab og øvrige almennyttige formål. Fonden støtter projekter i Danmark samt Sydslesvig, Grønland og på Færøerne og er blandt Danmarks største fonde.

Læs mere om A.P. Møller Fonden: www.apmollerfonde.dk

Kulturværftet som regionalt spillested

Kulturværftet er udpeget som regionalt spillested i perioden 2021-2024 og har som kernefokus at etablere stærke, bæredygtige, musikalske strukturer og netværk, som sætter varige spor i musiklivet samt på musikkens vegne at agere netværksledende lokalt, interregionalt og nationalt.

Læs mere om Popkorn Nordic og Kulturværftet: www.kuto.dk