Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har netop udpeget Kulturværftet til at fortsætte som regionalt spillested. Især har udvalget lagt vægt på, at spillestedet er et regionalt samlingspunkt med en særlig meningsfuld placering i det regionale musikmiljø. Med udpegningen som regionalt spillested for perioden 2025-28 følger et årligt tilskud på 1.500.000 kr.

Vigtig opbakning

Siden Kulturværftet i 2021 for første gang blev tildelt status som regionalt spillested, har spillestedet arbejdet målrettet for at iværksætte langsigtede tiltag for det lokale musikmiljø, for branchen og med publikum. Konkret er det bl.a. sket ved at udvikle metoder for publikumsudvikling, ved at dyrke og styrke af det musikalske vækstlag lokalt og regionalt. Kulturhusleder Søs Krogh Vikkelsøe glæder sig til at fortsætte dette arbejde:

”Vi er superstolte over at blive genudpeget som regionalt spillested. Det er en vigtig opbakning og et ekstra rygstød til det arbejde, vi allerede er godt i gang med. Vi glæder os til at forsætte arbejdet med målrettet at udvikle og drive et fremsynet regionalt spillested i ramme af en moderne kulturinstitution, der spiller en aktiv rolle i og for samfundet. Vi ønsker at gøre en reel forskel for borgerne i lokalsamfundet, for musikerens rejse fra vækstlag til stor stjerne, for musikbranchen og -miljøet og inde i os selv som organisation og arbejdsplads,” udtaler Søs Krogh Vikkelsøe.

Et regionalt samlingspunkt

Statens Kunstfond lægger især vægt på, at Kulturværftet er et regionalt samlingspunkt med en særlig meningsfuld placering i det regionale musikmiljø. Et arbejde, der flugter med Helsingør Kommunes ambitioner i den nuværende kulturpolitik. Michael Mathiesen, formand for Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune, udtaler:

”Kulturværftet er blevet omdrejningspunkt for musikken i vores del af Nordsjælland og indtager i dag en vigtig rolle som netværksledende for spillesteder i hele oplandet. Genudpegningen som regionalt spillested er glædeligt, men også meget vigtigt, da det giver os mulighed for at fortsætte udviklingen af de mange spillesteder både lokalt og regionalt. Samtidig kan vi fortsætte vores spændende arbejde med at skabe et interregionalt musikalsk samarbejde i hele Øresundsregionen. Jeg glæder mig vildt til at følge de nye takter i den fællessang som spillestederne er i fuld gang med at skrive, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at den bliver helt igennem fantastisk.”

Interessen for at blive udpeget som regionalt spillested har været særligt stor ved seneste ansøgningsrunde. Her har Statens Kunstfond modtaget 20 procent flere ansøgninger ind end tidligere år. I alt vil 19 spillesteder fra årsskiftet og fire år fungere som regionale spillesteder.

Faktaboks:

Hvad er et regionalt spillested?

Et regionalt spillested udpeges for en 4-årig periode og modtager et årligt støtte fra Statens for at påtage sig en musikalsk udviklingsorienteret rolle i et regionalt område. Med den aktuelle udpegning har Statens Kunstfond gjort det endnu tydeligere, hvad de 19 meget forskellige spillesteder skal stå for, og hvad de skal forpligte sig til i den fireårige periode. Konkret er spillestederne som noget nyt blevet inddelt i fire grupper: ’National profil’, ’regionale samlingspunkter’, ’kunstnerisk profil’ og ’inspirerende musikmiljøer’. Med udpegningen følger også et tilsagn om et forpligtende samarbejde på tværs om emner som grøn omstilling, diversitet og frivillighed.

Regionale spillesteder 2025-28

På listen over regionale spillesteder findes mange gengangere, men der er også sket en udskiftning, som har betydet, at nogle ikke længere er at finde på listen, mens nye er kommet til. De regionale spillesteder 2025-28 tæller Musikhuset Posten/Dexter (Odense), Train (Aarhus), Vega (København), Fermaten (Herning), Godset (Kolding), Kulturværftet (Helsingør), Musikhuzet Bornholm (Bornholm), STARS (Vordingborg), Sønderborghus (Sønderborg), Turbinen (Randers), Alice (København), Det Musiske Hus/Maskinhallen (Frederikshavn), Turkis (Aarhus), Gimle (Roskilde), Harders (Svendborg), Klaverfabrikken (Hillerød), Studenterhuset (Aalborg), Tapperiet & Teaterbygningen (Køge), VoxHall (Aarhus).

KV LOGO POS
SKF logo black slim
HK LOGO sort