Helsingør Erhvervsråd går nu ind i kampen for at sikre fremtidens arbejdskraft ved at understøtte kommunens uddannelsesinstitutioner i tæt samarbejde med kommunen. 17. november mødtes rådet derfor med borgmester Benedikte Kiær og viceborgmester Claus Christoffersen til en dialog med uddannelsesdirektør ved U/NORD Tina Steinbrenner om, hvordan man kan motivere flere unge i Helsingør til at tage en erhvervsuddannelse.

Helsingør Kommune er langt fra at leve op til den nationale målsætning om, at 30 % af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. I 2022 er andelen 13,1% af en årgang – og da årgangene bliver mindre de kommende år, så vil der være færre, der tager en erhvervsuddannelse. Allerede fra 2025 og frem vil man komme til at kunne mærke en markant mangel på arbejdskraft i erhvervslivet.

Borgmester Benedikte Kiær (K) udtaler:

”Der er brug for, at flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse – og her er der ingen tvivl om, at skal det ske, så skal vi gøre tingene på ny måde. Vi skal først og fremmest lytte til de unge. Og så vi være bedre til at vise de spændende muligheder, der ligger i en erhvervsfaglig uddannelse, og at de kan føre mange steder hen i ens arbejdskarriere.”

Erhvervsrådet vil gå foran

Politikerne, uddannelsessektoren og erhvervslivet er enige om at partnerskaber mellem sektorerne er vejen frem:

”Ligesom vi har arbejdet i mange år på at være en kulturby, skal vi nu også lave et langt sejt træk for at blive en attraktiv uddannelsesby. Her skal vi arbejde sammen på tværs, hvis vi skal lykkes. Det er en opgave, vi SKAL løfte som by,” udtaler viceborgmester og byrådsmedlem for Socialdemokratiet Claus Christoffersen.

Erhvervsrådet ser en mulighed i at gå foran og inspirere kommunens erhvervsliv til at gøre en forskel for området. Det kan være gennem sikring af flere lære-, elevpladser og praktikophold i virksomhederne, at bruge virksomheder og elever som ambassadører for at fortælle om deres karrierevej og fremtidsmulighederne i at tage en erhvervsuddannelse eller at sætte fokus på trivsel ved at bidrage til fællesskaber mellem de unge på uddannelserne fx gennem kulturelle oplevelser og mødesteder.

Et yderligere perspektiv på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse er muligheden for at bidrage til et mere grønt Danmark. Det kunne fx være samarbejde med forsyningen og besøg på større byggerier med fokus på bæredygtighed.

”Der er et utal af muligheder og stort potentiale i at prøve nye veje for at sikre faglærte kompetencer til fremtiden. Nu skal vi være konkrete og rette lygten ind på nogle bestemte aktiviteter for 2023”, udtaler formanden for Helsingør Erhvervsråd Mikkel Søby.

For mere information kontakt

Anne Borg, presse og kommunikation, Kulturværftet/ +45 41 86 94 23 / abo03@helsingor.dk

FAKTA OM MANGLEN PÅ UNGE, DER VÆLGER ERHVERVSUDDANNELSE

Børne- og Undervisningsministeriets fire overordnede kvalitetsmål for erhvervsuddannelserne:

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.

Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

Andel af 9. og 10. klasses-elever, der vælger erhvervsuddannelse som 1. prioritet ifl. Uddannelsesstatistik.dk:

Helsingør Kommune: 2018: 15%. 2019: 14,1%. 2020: 12,8%. 2021: 15,5%. 2022: 13,1%.

FAKTA OM HELSINGØR ERHVERVSRÅD

Helsingør Erhvervsråd er en udspringer af Vækst og Viden, som sidenhen blev til Business og Event Helsingør; begge erhvervsfremmende tiltag igangsat af kommunen med deltagelse af et bredt erhvervsliv fra industrien til den samlede detailhandel, hotel- og kultursektoren.

Det nye Helsingør Erhvervsråd består af:

  • Mikkel Søby (formand), CEO v. ejendomsmæglervirksomheden Engel & Völkers Commercial
  • Michael Lauritsen, CEO ved Marienlyst Strandhotel
  • Jacob Runge Olsen, malermester i malerfirmaet Runge Olsen og formand for Helsingør Erhverv
  • Søs Krogh Vikkelsøe, leder af Kulturværftet
  • Claus Nissen, indehaver af Prøvestenens Vinhandel og formand for Centerforeningen i Prøvestenscentret og Detailhandelsforeningen
  • Tina Steinbrenner, Uddannelsesdirektør ved U/NORD

Tre indsatsområder i 2023

Formålet med erhvervsrådet er at have en bred platform fra erhvervslivet i kommunen, som sammen kan finde fælles synergier og sparre med kommunen omkring overordnede muligheder og udfordringer. Der vil være møder 3-4 gange årligt. I 2022-2023 har rådet besluttet at have særligt fokus på tre områder:

  • Understøtte fremtidens arbejdskraft ved at samarbejde med uddannelsesinstitutioner
  • Sikre bedre udnyttelse af værdien ved eksisterende kulturelle aktiviteter i kommunen
  • Styrke forretningsgrundlaget ved samarbejde med Sverige