Vigtigt: Tilmelding kan kun foretages af personer over 18 år.

Tilmeldingen er bindende. Tilmeldingen er dog omfatte af 14 dags fortrydelseret, jf. Forbrugeraftalelovens §18.

Tilmeldingen gælder hele sæsonen, og du er forplugtet til at betale det fule beløb uanset om den tilmeldte selv vælger at stoppe i løbet af sæsonen.

Hvis holdet aflyses vil der ikke blive opkrævet betaling.

Deltagelse i Billedskolen er på eget ansvar, og deltager er ikke forsikringsdækket af Billedskolen (Helsingør Kommune). Eventuelle specielle hensyn/opmærksomhedspunkter skal meddeles underviseren i forbindelse med holdstart.

TIlmelding sker via sikker tilmeldingsformular. Den person, som foretager tilmelding hæfter for betalingen, dvs. at du som forældre vil modtage fakturaen, hvis du tilmelder børn under 18 år.

Vi gemmer de indtastede oplysninger indtil sæsonens afslutning, hvorefter de bliver slettet. Oplysninger bliver ikke videregivet til andre. Alle oplysninger opbevares sikkert.

For nærmere oplysninger om den registreredes rettigheder henvises til Kulturværftets hjemmeside.