Lyd og lys kommer fra foråret 2023 til at spille ekstra på spillestedet og kulturhuset Toldkammeret i Helsingør. Det sker som følge af to tildelinger på i alt 600.000 kr., som Toldkammeret i december har modtaget fra hhv. Tuborgfondet og Helsingør Kommunes Klima- og Bæredygtighedspulje. Midlerne giver mulighed for at udskifte det nuværende lyd- og lyssystem, så det fremover både giver en bedre oplevelse for musikere og gæster og samtidigt sikrer en væsentlig mindre udledning af CO2.

Den gode lyd i fokus

Tuborgfondets pulje Den Gode Lyd har tildelt Toldkammeret i alt 300.000 kr. til i foråret 2023 at udskifte 25 år gamle PA-anlæg til et nyt og tidssvarende anlæg. Ud over en bedret publikumsoplevelse sikrer den lydtekniske opgradering også unge bedre rammer og vilkår i musikerhvervet.

Mere lys – mindre CO2

Fra Helsingør Kommunes klimafond har Toldkammeret endvidere modtaget 300.000 kr. til udskiftning af det eksisterende konventionelle lysanlæg. Ved at udskifte både lyd- og lysanlæg, vil kulturhuset kunne spare i omegnen af 1,6T CO2 udledning årligt (baseret på 2021 tal).

”Vi er utroligt stolte og glade for den opbakning, vi har modtaget fra Tuborgfondet og Helsingør Kommunes Klima- og Bæredygtighedspulje. Det er en vigtig støtte i vores arbejde for at udvikle og styrke Toldkammeret som spillested og kulturhus i sync med både sit publikum og i sync med fremtiden, hvor både bæredygtighed og vilkårene i musikerhvervet er helt afgørende,” udtaler Nicolai von Rosen, leder af Produktion på Kulturværftet og Toldkammeret.

Faktaboks

Regionalt Spillested

I 2021 indgik Kulturværftet aftale med Statens Kunstfond om at blive Regionalt Spillested. En status, der betyder, at kulturhuset hele tiden kigger efter nye måder at formidle og skabe gode rammer for den rytmiske musik lokalt, regionalt og nationalt.

Styrkelse af vækstlagene

Arbejdet med de musikalske vækstlag og unge musikere udgør et stort fokus for Toldkammeret og Kulturværftet og ses bl.a. med koncepter som Tirsdagskoncerter samt kulturabonnementet Liveforbundet. I den forbindelse er Toldkammeret ofte første stop på turnéen for en stor del af de upcoming artister, der turnerer. Med fornyelse af de scenetekniske forhold på stedet, bliver det endnu mere attraktivt for artisterne at komme i Toldkammeret, samtidigt med at klima og bæredygtighed er i fokus.