Toldkammeret og Klimahave3000 sætter fokus på bæredygtighed i nyt samarbejde

Grønne planer og ideer om fremtidens bæredygtige mad spirer frem i disse dage i Helsingør, hvor Klimahave3000 og Toldkammeret har fundet hinanden i et nyt samarbejde.

Fra timian til tyttebær – fra lavendel til laurbær. Den seneste tid er frivillige fra den lokalt baserede Klimahave3000 begyndt planlægning af beplantningen af Toldkammerets gårdhavemiljø som led i det nye samarbejde med Toldkammeret. Klimahave3000 ligger ved Nordvestskolen i Helsingør og er en frivillig forening, hvor alle interesserede borgere velkomne. Her dyrkes spiselige frugter, grønt og vilde planter i et bæredygtigt koncept, som kaldes ’permakultur’. I planlægningen af beplantningen i Toldkammergården har fokus været både flerårige spiselige planter, men også årstidsvariation og æstetik. I alt 28 plantekasser står klar med et spiseligt, frodigt og meget varieret indhold.

Fælles arrangementer om mad og bæredygtighed i vente

I gårdhaven og ved Toldkammerets Vild Mad-events samt ved fællesspisninger vil Klimahave3000 efter bedste evne bidrage med viden og råvarer, ligesom der planlægges fælles spisearrangementer, hvor Toldkammerets crew og food trucks tilbereder sanket mad fra naturen og klimahaven på udvalgte steder i kommunen.

For at sætte mere gang i det aktive arbejde for klima og miljø vil Toldkammeret i 2021 lægge ramme til et netværksfremmende initiativ, som vil inddrage private, kommunale og organiserede aktive i samtale og handling. Klimahave3000 vil invitere til indledende samlinger, så snart pandemiforholdsreglerne tillader det, og forhåbentlig vil sommeren give muligheder for workshops, foredrag og vilde grønne aktiviteter, der kan engagere flere i det vigtige arbejde for bæredygtige samfund.

Læs mere om Klimahave3000 her

Læs mere Toldkammerets arrangementer her