Menu
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Toldkammerets historie

I 
juni måned 1864 blev den nordsjællandske Jernbane indviet under stor pomp og pragt. Jernbanen kørte fra København over Hellerup, Lyngby og Birkerød til Hillerød og derefter videre til Helsingør.

Dette var startskuddet til en rivende udvikling og forandring i Helsingørs bybillede. En af disse forandringer indebar, at der skulle bygges et nyt Toldkammer. Det gamle var blevet revet ned for at skabe plads til stationsbygningen. Det nye Toldkammer blev tegnet af den kongelige bygningsinspektør Johan Daniel Herholdt. Byggeriet gik dog først i gang d. 23. maj 1890, idet et utal af interessegrupper, heriblandt Helsingør Handelsforening og Helsingør kommune, havde svært ved at blive enige om den endelige udformning af bygningen. I gang kom det dog og den 16. november 1891 kunne den daværende toldinspektør meddele, at den nye toldkammerbygning var taget i brug.

Bygningen blev brugt i denne kapacitet frem til 1976 hvor, sammenlægningen af toldvæsenet og den statslige del af skattevæsenet gjorde det nødvendigt at flytte til større lokaler. Der blev derfor rettet henvendelse til Helsingør kommune, om denne var interesseret i at erhverve sig bygningen.

Toldkammerets videre funktion var herefter under heftig debat. Planer om at nedrive bygningen blev skrottet, da de mødte massiv modstand fra en række foreninger og interessegruppe, som var interesserede i at benytte den. Bl.a. ønskede HAMU, Helsingør Aktive Musik Ungdom, at benytte Toldkammeret som ungdoms-, forenings- og musikhus, og det var de bestemt ikke ene om. Også den kommunistiske plangruppe i Helsingør ønskede at omdanne bygningen til foreningshus. Denne idé mødte dog stor modstand fra byrådet, som ikke var glade ved tanken om et kommunistisk foreningshus. Tovtrækkeriet mellem de to sider stod på indtil 1979, hvor det blev endeligt besluttet at bevare den gamle bygning som en del af bybilledet.

I 1989 blev Toldkammeret omdannet til den selvejende institution; Kulturhuset Toldkammeret, hvilket var en form for kompromis mellem græsrødderne der fik deres musikhus og kommunen, idet de fik en kommunalt ansat leder, så der alligevel var faste rammer og en vis styring.

Inspireret af det københavnske café miljø blev Kammercaféen indviet i 1990 og siden da har Toldkammeret været rammen om det ene kulturarrangement efter det andet, med stor succes.