Menu

Programmering af
de to kulturhuse

Kunst og kultur er heldigvis mere end endimensionelle værker på en væg eller ord, der reciteres fra en skrå scenekant. Det er også de oplevelser, der skabes i samspil med publikum. Det er rammerne, som det hele foregår inden for. Og det er de tanker og følelser, der sættes i gang efter udstillingen, debatten eller koncerten.

Når vi tilrettelægger programmet for Kulturværftet og Toldkammeret, tager vi derfor udgangspunkt i tre områder: Den kunstneriske produktion, den sociale publikumsoplevelse og den historiske eller arkitektoniske ramme.

Alt afhængig af om der er tale om en politisk debat, en udendørs international koncert, en digital installation, et tegneværksted for børnefamilier eller rundvisning for seniorer, vil disse tre dimensioner fylde mere eller mindre.

Samarbejder lokalt, nationalt og internationalt

Kulturværftet producerer, co-producerer og faciliterer en lang række arrangementer i løbet af året. En del af disse produktioner løftes i samspil med samarbejdspartnere lokalt, nationalt og internationalt. På lokalt plan samarbejder vi med en række aktører inden for både teater og foreningsliv, herunder Helsingør Teater, LOF Øresund, Espergærde Ungdomsskole og Helsingør Gymnasium.

Nationalt samarbejder vi med forsknings- og uddannelsesinstitutioner såvel som med en bred vifte af øvrige kulturinstitutioner i hele landet. Endelig har vi på internationalt plan opbygget netværk og partnerskaber i bl.a. USA og Asien, hvor vi både kuraterer producerer og turnerer danske og udenlandske produktioner.