Menu

Kulturkompasset

Vores program skal kunne favne mange og forskellige publikummer og fortællinger. At vi gerne vil repræsentere bredden i det kulturelle udbud udelukker ikke, at vi også ofte tillader os at kradse lidt i overfladen og give vores gæster de oplevelser, de ikke vidste, de gerne ville have.

Programmet for de to huse tilrettelægges i vores programredaktion og rummer et bredt udsnit af genrer og formater for alle aldre. Det folkelige, nære og populære går hånd i hånd med de smalle, eksperimenterende formater og internationale produktioner. Som gæst kan du opleve alt fra teater, koncerter, debatter, film- og madklubber til udstillinger og festivaler for nye medier og samtidskunst. Blandt rigtig meget andet.

I det redaktionelle arbejde med at programmere årets kulturelle udbud bruger vi et værktøj og en arbejdsmetode, vi navigerer efter. Vi kalder det Kulturkompasset. Det er et redskab, der hjælper os i tilrettelæggelsen af den enkelte produktion, og derudover er det et vigtigt strategisk værktøj, vi bruger i den overordnede planlægning af hele det kulturelle år i de to huse.

Kulturkompasset

Kulturkompasset består af to akser. Den ene karakteriserer den enkelte produktion i forhold til dens originalitet. Har vi fx med et vant format at gøre, eller er det en helt ny måde at udfordre publikum på? Den anden akse i kompasset definerer produktionens grad af appel og tilgængelighed. Er det en meget smal og elitær produktion, eller er der tale om en bred, populær produktion? Foruden at definere produktionen inden for de to akser, tager Kulturkompasset endvidere højde for, hvor langt det enkelte kulturtilbud rækker ud publikums- og mediemæssigt? Har det lokal, national eller international radius?

Kompassets brugbarhed er ikke kun forbeholdt programredaktionens arbejde, men er dybt integreret i Kulturværftets maskinrum generelt. Således er Kulturkompassets dimensioner inkorporeret i vores CRM-system, og for hver eneste produktion, der går igennem programredaktionen, afvejes, hvilken type arrangement, målgruppe og appel der er tale om. På den måde kan alle medarbejdere, der er i berøring med et arrangement – fra driftspersonale og teknikere til frontpersonale og kommunikationsteam – orientere sig i forhold til arrangementets karakter. Dermed er Kulturkompasset i det operationelle daglige arbejde såvel som på et strategisk niveau et helt centralt styringsværktøj i Kulturværftets programmering.