Menu
1 / 2
2 / 2

Kulturkompasset

De nye fartøjer, der søsættes, er kulturskibe og kreative spaceships. Derfor har vi valgt at kalde vores navigationsudstyr Kulturkompasset. Vi bruger det i vores programmering, og det tager afsæt i de kernefortællinger, som kendetegner hele området omkring Kulturværftet og den øvrige Kulturhavn Kronborg.

Kulturkompasset består af flere lag, som du kan læse mere om i det følgende. 

undefined

Kernen i kompasset er de kernefortællinger, der bl.a. findes i så rigt mål i hele Kulturhavnen i Helsingør. Sundtoldtiden, Hamletlegenden, værfts-æraen og den nuværende og fremtidige kultur-industrifortælling.

Kernefortællingerne er det brændstof, som vi kan benytte, når der skal skabes identitets- og profilbærende projekter, temaer, sammenhænge og festivaler, hvor vi ønsker at arbejde med identitet og skabe engagement og ejerskab.

undefined

Der er tre kernefortællinger i Kulturhavn Kronborg, vi har valgt at udmønte i tre temaer; En identitetsfortælling, en industrifortælling samt en søfartsfortælling.

Den første fortælling om identitet udmøntes i fortællingen om Hamlet og udfoldes i signaturevents som fx Hamletfestivalen på Kronborg. Den anden fortælling – industrifortællingen – tager afsæt i Helsingør som innovativ og producerende by. Engang var det skibe, der løb af stabelen fra værftet. I dag og i fremtiden er det kulturelle spaceships og innovative produktioner inden for kultur og erhverv, der udrulles. Denne del udfolder vi bl.a. med vores festival for nye medier og samtidskunst, CLICK Festival. Tredje og sidste kernefortælling tager afsæt i den søfartsfortælling, som Helsingør som kystby er en del af. Med den årlige Knejpefestival genfortolker og -fortæller vi dette tema, hvor vi fejrer verdensmusikken og de store maritime fortællinger.

undefined

Det kræver mod at skille sig ud og betræde nyt og ukendt territorie. Med Kulturkompasset raffinerer og udvikler vi den enkelte kernefortælling, til den finder sit udtryk, sin form og sit medie.

Vi udvikler eksisterende kendte formater til nye originaler, der rækker ud mod temaerne og kernefortællingerne på en ny måde og en ny metaforik. Eksempler er Knejpefestivalen og Fest på kajen, der begge på hver deres anderledes måde, tager afsæt i søfartsfortællingen.

undefined

Kulturel transformation skaber mening. Derved sender vi vores gæster og publikummer ud på en rejse, der skaber forundring på vejen ud, og forvandler dem på vejen hjem.

Denne transformation skaber mening. At skabe forandring og være forandringsparat er ubetinget et succesparameter for en by, der sætter innovation højt. Forandringen skal ske bevidst og målrettet, og Kulturværftet ser sig selv som katalysator for denne forvandling. Gennem vores fortællinger, viden- og kulturressourcer og identitetsskabende tilbud, såvel som via vores ønske om at skabe mening og forståelse for større sammenhænge.

undefined

Hvis vi er i stand til at skabe mening, så kan vi også forvandle publikum fra at være almindelige publikummer til at være medoplevere og medskabere af et produkt.

Et eksempel er Knejpefestivalen, der hvert år præsenterer et bestemt tema, der tager udgangspunkt i en søfartshistorisk periode. Under festivalen er publikum rejsende igennem aftenen og natten, når vi sender dem på en tematisk rejse som fx krydderirejsen eller Fadoens rejse. Dermed er publikum ikke kun koncertgængere, der lytter til musik, men bliver en del af en iscenesættelse.

undefined

Kulturkompasset har to akser: En forholder sig til det elitære kontra det folkelige og dermed indholdets kompleksitet. Den anden forholder sig til det traditionelle kontra det nyskabende, dvs. formen.

Der er ingen vurdering eller værdiladning i disse modstillinger. Tværtimod er det vores pligt og udfordring at orientere os mod alle fire hjørner. For at opretholde dynamikken og udfordringen i Kulturkompasset har vi valgt at lægge arrangementer mellem yderpolerne. Ikke kun i én af polerne og heller ikke inde i ”ingenmandsland” i midten, hvor kulturen mister sin kant, men imellem Nord og Vest (Elitær og Nyskabende) i NV, eller mellem Syd og Øst (Folkelig og Traditionel) i SØ.

Et arrangement kan fx være

  • folkeligt og traditionelt (popkoncert med Rasmus Seebach)
  • eller traditionelt og elitært (en klassisk koncert eller ballet)
  • eller elitært og nyskabende (en ny eksperimenterende performance med en international kunstnergruppe, hvor flere medier er i spil)
  • eller nyskabende og folkeligt (Knejpefestival eller en dobbeltkoncert med kunstnere, der umiddelbart overrasker os i deres møde).

Der vil altid være en twist, idet det aldrig kun vil være fx traditionelt eller nyskabende. Dette er en udfordring og et benspænd for sekretariatet at udvikle programmer, der hele tiden udfordrer sin egen tradition og forudindtagethed.

 

undefined     

Typisk vil arbejdet med at få lagt arrangementerne tydeligt og klart ude i hjørnerne af kortet også bero på vores evner til at skabe interessante sammenhænge, der giver ny mening.

Her tager vi altid højde for tre dimensioner hhv. det skønne/kunstneriske, det

det gode/etiske/sociale og rekreative samt i det sande/historien/det didaktiske. Vi vil hele tiden forsøge at skabe mer(kulturel)værdi ved at folde et arrangement eller projekt ud i alle de tre dimensioner. God, Sand og Skøn. 

undefined

Den sidste dimension i Kulturkompasset ligner næsten det klassiske kompas. Det er i de geografiske retninger, vi på Kulturværftet orienterer os imod, i vores profil og i vores kommunikation.

I SYD har vi hovedstaden, for hvem vores mål er at skabe tilbud, der også tiltrækker en københavnsk målgruppe.

I VEST har vi hhv. det nære og det fjerne opland i form af region Sjælland og hovedstadsregionen. Dette er en blandet målgruppe, men mange af Kulturværftets potentielle brugere og kunder kunne komme fra Hillerød, Holbæk eller Kalundborg.

I NORD har vi verden. Ca. 200.000 turister fra Danmark, Norden og resten af verden opsøger Kronborg hvert år. Med fokuserede internationale kulturtilbud på de rette tidspunkter – og med planerne om internationale festivaler med høj kunstnerisk profil på Kulturværftet – kan det lade sig gøre at tiltrække et endnu større, globalt publikum til Kulturværftet og Kulturhavnen.

I ØST har vi Sverige. Broderlandet og et gammelt stykke Danmark – en del af Helsingør og Danmarkshistorien. Kun et stenkast fra Kulturværftet.