KULTURKOMPASSET

KulturKompas er navnet på et helt centralt værktøj, Kulturværftet & Toldkammeret bruger, når vi året rundt skaber kulturelle begivenheder. Det er et strategisk redskab, der er med til at sætte kursen og skabe et fælles sprog, som både rummer det kreative udviklingsarbejde og den efterfølgende effektmåling. Et praktisk greb, der bruges fra sceneteknik-afdelingen til Spisehuset og fra kommunikationsafdelingen til programredaktionen.

Både i arbejdet med at udvikle de enkelte arrangementer og i den efterfølgende fase, hvor effekt og målopnåelse vurderes, bruges KulturKompasset. Det blev oprindeligt udviklet dels til at identificere og programmere efter kernefortællingerne, som allerede findes i Kulturværftets, Toldkammerets og hele Kulturhavn Kronborgs DNA. Dels var der brug for at have én fælles reference, som kunne skabe mening i en kreativ proces side om side med effekt og målfaste værdier.

KulturKompasset bruges i skabelsen af alle egen- og co-produktioner og er i dag dybt integreret i Kulturværftet & Toldkammerets maskinrum. KulturKompasset er bl.a. indarbejdet i husenes CRM-system, hvilket betyder, at for hver eneste produktion, der går igennem programredaktionen, afvejes, hvilken type arrangement, målgruppe og appel der er tale om.

KERNEFORTÆLLINGERNE

 

Helsingørs kernefortællinger handler om identitet, innovation og international rækkevidde og tager afsæt i hhv. Kronborg og fortællingen om Hamlet, skibsværftstiden og industrifortællingen samt søfarten og rejsen ud mod nye lande og kontinenter.

RING 1: METAFORIK

Kulturværftet & Toldkammeret fortolker de store temaer til nye oplevelser modigt udfoldet og oversat til nye oplevelser og formater.

RING 2: TRANSFORMATION

Den kulturelle transformation skaber mening for gæsten. Man kunne også her sige, at rejsen ud skaber forundring, og at rejsen hjem skaber forvandling.

RING 3: GÆSTER BLIVER MEDFORTÆLLERE

Den meningsfulde, identificerbare oplevelse forvandler gæster til medoplevere og medfortællere.

DE TRE ORIENTERINGER

 

De tre orienteringer skal altid være repræsenteret, når Kulturværftet & Toldkammeret skaber profil- og identitetsskabende arrangementer og oplevelser.

DET GODE

Cirklen symboliserer det gode, etiske, sociale og rekreative. Det, der kan skabe sammenhængskraft og fællesskaber.

DET SANDE

Firkanten symboliserer det sande, det historiske og det faktuelle.

DET SKØNNE

Trekanten symboliserer det skønne og kunstneriske og fokuserer på den kunstneriske oplevelse.

KULTUR MED KANT

 

KulturKompassets fire hjørner orienterer sig alle mod form, genre og målgruppe. Det er bygget op i et spændingsfelt, hvor det folkelige står over for det elitære, og hvor det traditionelle modsvares af det nyskabende.

Det er husenes pligt og udfordring at orientere sig mod alle fire hjørner, og for at opretholde dynamikken og udfordringen i KulturKompasset skaber vi altid arrangementer mellem yderpolerne og ikke kun i én af polerne og heller ikke inde i ’ingenmandsland’ i midten, hvor kulturen mister sin kant. Et arrangement kan fx være:

Folkeligt og traditionelt
– fx en julekoncert og Fest på kajen.

Traditionelt og elitært
– fx en klassisk koncert eller en klassisk forestilling fra Det Kongelige Teater.

Elitært og nyskabende
– fx. en ny eksperimenterende performance eller koncert med en international kunstnergruppe, der er nyskabende og nysgerrige.

Nyskabende og folkeligt
– fx et helt anderledes møde og dobbeltkoncert med Sussi og Leo og Tyrkiets største poporkester, eller Knejpe festivalens kombination af maritim fortælling og musikkens rejse gennem byens værtshuse.