Sæt ’mad’ foran ’fællesskaber’, ’livskvalitet’ og ’oplevelser, der skærper sanser og følelser’, og man har lidt af opskriften på den brede madkulturelle opgave, som cafeen i kulturhuset Toldkammeret – Spisekammeret – i dag varetager. Helsingør Kommune åbner nu muligheden for at deltage i udbud af rollen som forpagter af Spisekammeret.

Hele byens hjertekammer

Kulturhuset Toldkammeret, hvor Spisekammeret fysisk er placeret, hører organisatorisk ind under Kulturværftet, men har sin egen selvstændige profil og muligheder. Med en taglinen ’byens hjertekammer’ hviler Toldkammeret i dag på en strategi om at skabe meningsfulde forbindelser med omverdenen. Både gennem værtsskab og samskabelse med husets gæster og omverden. Særligt er kulturhuset optaget af at række ud, facilitere og samle fællesskaber. Igennem Toldkammerets borgernære kulturprofil understøtter kulturhuset Helsingør Kommunes Vision 2030 i forhold til at åbne muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten, og skaber levende byrum med aktive udfoldelsesmuligheder. Et stærkt kulturliv bidrager til at markere Helsingør Kommune – en opgave, som Toldkammeret naturligvis er med til at løfte.

Spisekammeret – Toldkammerets hjerte

Spisekammeret, som forpagtningsaftalen omhandler, har fokus på, at det gode måltid er mere end den mad, vi spiser. Det kan være en oplevelse, der skærper sanserne og vækker vores følelser. Måltider samler mennesker, udvikler relationer og styrker vores fællesskaber. Gode måltider er livskvalitet. Spisekammerets køkken og cafedríft udgør husets hjerte og repræsenterer den gastronomiske faglighed, værtskabet og måltidet som helt centrale stemningsgivere i kulturhuset.

Gennem madkulturen formidler og skærper Spisekammeret bevidstheden om klima, kostråd og bæredygtighed i lokalsamfundet. Spisekammeret dufter og sætter smag på kulturhuset, og ansporer dermed følelser og stemning hos husets brugere. Dette er udgangspunktet for aktiviteterne i Spisekammeret i Toldkammeret, og de kompetencer og værdier, som lægges til grund for værtskabet og fællesspisningerne i Toldkammeret.

Frister, krav og yderligere information

Udbuddet er konstrueret på en sådan måde, at interesserede kan ansøge om at indsende et tilbud. Ansøgningerne bliver behandlet af Helsingør Kommune, hvorefter i alt tre ansøgere får muligheden for at fremsende konkrete forpagtningstilbud og deltage i de videre forhandlinger. For den nærmere beskrivelse af proces, frister, kontrakt og krav, henvises der til konkurrencematerialet.

Konkurrencen og dens dokumenter kan findes på følgende link: https://www.comdia.com/helsingoerkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=130001&List=0

Åbent hus

Helsingør Kommune inviterer alle, som måtte have interesse i at deltage i udbuddet, til at deltage i et åbent hus arrangement 13. januar 2023 kl 09.00 – 11.00 på Toldkammeret. Til arrangementet vil Helsingør Kommune gennemgå formalia og tanker bag udbuddet, og deltagere vil have mulighed for at stille spørgsmål. Formålet med arrangementet er, at interesserede får mulighed for at styrke deres ansøgningsmateriale. Man kan tilmelde sig ved at skrive til Udbud og Indkøb på udbud@helsingor.dk

Frist for tilmelding til åbent hus-arrangementet er 4. januar 2023.

Yderligere information

Al dialog/kontakt i forbindelse med og under selve gennemførelsen af udbuddet skal ske via Ordregivers udbudsportal Comdia.

Er du interesseret i at få uddybet informationen derudover, er du velkommen til at kontakte Jonas Kaas Knudsen Wilhjelm på følgende mail jkw11@helsingor.dk