Medvind til nyt online-format i Billedskolen i Toldkammeret

Når kreative hoveder sammen lægger tankerne i blød, kan Covid hverken spænde ben for ’keramik’, ’collage’ eller ’konstruktion’.

På Billedskolen i Toldkammeret har man i kølvandet på seneste restriktioner fået øjnene op for et nyt undervisningsformat, som både børn, unge og forældre har taget godt imod. Så godt, at formatet også lanceres på Helsingør Kommunes folkeskoler.

Forberedelse og fleksibilitet

Efter Statsministeriets udmelding om fortsat nedlukning lancerede Toldkammerets billedskole, efter kort betænkningstid, en ny måde at tænke kreativitet og kunst ind i børn og unges fritid.

De professionelle billedkunstnere og designere, som til daglig varetager undervisningen, introducerede i uge 3 et onlineformat til Billedskolens elever fra 5-19 år.

De mange billedkunsthold, hvor selv keramik, collage og konstruktion er på undervisningsprogrammet, kan gennemføres, fordi underviserne har sammensat specielt tilrettelagte materialeposer. Under hensyn til alle forholdsregler blev materialerne i ugen op til, enten bragt direkte ud, eller afhentet af elever og forældre i Toldkammergården.

Forbereder forløb til folkeskolen

På Billedskolen har vi mærket, at onlineundervisningen – trods fysisk afstand – har rykket os tættere sammen socialt. Fra de private rum er vi på live med hinanden – fra undervisernes atelierer direkte ud til elevernes værelser og stuer. Mange gange med søskende eller bedsteforældre som gæster. Vi får hygget og snakket, tegnet og bygget med hinanden – trods afstand

Mini Blume, Leder af Billedskolen i Toldkammeret

Onlineformatet har allerede rygtedes, og takket være børnekulturkonsulenten er Billedskolen nu ved at forberede 30 forløb til Folkeskolerne i Helsingør kommune. Også digitale aktiviteter til vinterferien til boligområderne Vapnagaard og Nøjsomhed forberedes i disse uger.