you’re somehow connected

Oplev you’re somehow connected, et audiovisuelt multikanalsværk om forbindelser på tværs af tid og sted, i Helsingørs smukke Værftshaller. Værket er skabt af klassisk komponist Lil Lacy i samarbejde med scenograf Jon R. Skulberg og elektronisk komponist Tobias Sejersdahl.

CLICK / Lil Lacy / Danmark / 2022 / 75 min. / www.lillacy.dk/youre-somehow-connected

Periode: 28. juli-28. august 2022 / Kulturværftet, Hal 19
Billet 75 kr. / Kun 5 pladser pr. koncert
Varighed: 75 min.
NB: Der er ikke mulighed for adgang med kørestol

Omgivet af 34 højtalere og placeret centralt i fem liggestole, inviteres publikum indenfor i Hal 19, i Helsingørs gamle skibsværft. Her flyder røg, dagslys, ny klassisk musik, elektronisk lyd og stemmer sammen i en intim oplevelse for kun fem personer ad gangen.
Inspireret af August Strindbergs Et Drømmespil, hvor gudedatteren Agnes synker til jorden i forsøget på at forstå menneskene; deres smerte og drømme, afsøger you’re somehow connected via lyd, lys og luft, oplevelsen af at være til. I værket indgår manipulerede reallyde af krop, hud og åndedræt – samt interviews med fem personer fra forskellige generationer, nationaliteter og steder om deres drømme for fremtiden:
Skoleelev Simran Skulberg de Souza (NO) i Bergen, studerende Paulina Shtanko (BY) i Skt. Petersborg, billedkunstner Mohau Modisakeng (ZA) i Johannesburg, komponist Marcos Balter (BR) i New York og forfatter Suzanne Brøgger (DK) i København.

Musikken er komponeret for accordeon solist Bjarke Mogensen og et ensemble bestående af 14 musikere. you’re somehow connected åbnede Aarhus Festuge 2021, som livekoncert i Store Sal, Musikhuset, Aarhus.

Værket er indspillet i en særlig cirkulær opstilling, i samarbejde med internationalt anerkendte lydproducer Preben Iwan.

I 2022 videreudvikles you’re somehow connected til et audiovisuelt multikanalsværk for 34 højtalere og fem publikummer, som det er muligt at opleve fra 28. juli – 28. august 2022 på Kulturværftet, Helsingør.

For mere information se: http://www.lillacy.dk/youre-somehow-connected

For link til The Lake Radio podcast om tilblivelsen af you’re somehow connected: https://soundcloud.com/thela…/sets/youre-somehow-connected

Lil Lacy er en dansk-amerikansk komponist, solistuddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har udforsket musik indenfor mange genrer og udtryksformer, udgivet flere kritikerroste albums, samt skabt musik til en række koncerter, forestillinger, film, dans og teater. Hun er dybt optaget af tværkunstneriske samarbejder og modtog i 2020 Léonie Sonnings Talentpris.

Website: lillacy.dk/youre-somehow-connected

Jon R. Skulberg er en norsk iscenesætter og scenograf bosat i København. Han er kunstnerisk leder af scenekunstkompagniet Convoi Exceptionnel.  Skulberg har et stærkt visuelt blik, hvor stemningsmættede billeder komponeres med kroppe, lyd og lys. Fordybende landskaber, der efterlader indtryk og aftryk. 
I produktionen af you’re somehow connected samarbejder han med scenograf Olga Regitze Dyrløv Høegh.

Website: www.convoiexceptionnel.space

Tobias Sejersdahl arbejder primært med syntetisk lyd og multikanalskompositioner. Uddannet solist i elektronisk komposition fra Det Jyske Musikkonservatorium. Har bl.a. udgivet musik og arbejdet med elektronisk musik for klassiske ensembler og elektroakustisk komposition.

you’re somehow connected er produceret i samarbejde mellem Lil Lacy Music, Convoi Exceptionnel og Kulturværftet. Realiseringen af multikanalsværket foregår i samarbejde med Lydfbrikken ApS.

Støttet af: Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Det Obelske Familie Fond, Kodas kulturelle midler, Dansk Komponistforening, Dansk Musiker Forbund, The Royal Academy of Music Aarhus, Aarhus Unge Tonekunstnere, William Demant Fonden, Aarhus Kommune Louis-Hansen Fonden.

you’re somehow connected

Experience you’re somehow connected, an audiovisual multichannel piece about connections across time and space, situated in Elsinore’s beautiful shipyards. The piece is created by composer Lil Lacy in collaboration with scenographer Jon R. Skulberg and electronic composer Tobias Sejersdahl.

Lil Lacy / Denmark / 2022 / 75 min. / www.lillacy.dk/youre-somehow-connected

Playing: 28. juli-28. august 2022 / Kulturværftet, Hal 19
Ticket 75 kr. / Only 5 tickets per concert
Duration: app 75 min – but it may vary
Note: No entrance possible for wheelchairs

Surrounded by 34 speakers and placed centrally in five chairs, the audience is invited inside Hall 19, in Elsinore’s old shipyard. Here smoke, daylight, new classical music, electronic sound and voices merge into an intimate experience for just five people at a time.
Inspired by August Strindberg’s A Dream Play, where Agnes, the Vedic God daughter, sinks towards the Earth in the attempt to understand humans, their agony and dreams, you’re somehow connected explores the matter of being through sound, light and air.
In the piece, manipulated field recordings of the body, skin and breathing is incorporated – as well as interviews with five people of different generations, nationalities and places about their dreams of the future:
Student Simran Skulberg de Souza (NO) in Bergen, college student Paulina Shtanko (BY) in Sct. Petersburg, visual artist Mohau Modisakeng (ZA) in Johannesburg, composer Marcos Balter (BR) in New York and writer Suzanne Brøgger (DK) in Copenhagen.

The music is composed for accordion soloist Bjarke Mogensen and an ensemble of 14 musicians.
you’re somehow connected opened Aarhus Festuge 2021, as a live concert in Store Sal, Musikhuset, Aarhus.

The piece has been recorded in a special circular arrangement in collaboration with the internationally acknowledged sound producer Preben Iwan.

In 2022 you’re somehow connected is further developed into an audiovisual multichannel piece for 34 speakers and an audience of five, at Kulturværftet, Elsinore, and can be experienced from July 28 through August 28.

For more info: http://www.lillacy.dk/youre-somehow-connected

For link to The Lake Radio podcast about the creation of you’re somehow connected: https://soundcloud.com/thela…/sets/youre-somehow-connected

Lil Lacy is a Danish/American composer and musician, who graduated in 2020 with an Advanced Postgraduate Degree in Music in Classical Composition from The Royal Academy of Music Aarhus. She has explored music within a wide range of genres and expressions, released several awarded albums, created music to an array of concerts, performances, film, dance and theatre-performances. Lacy is deeply fascinated with interdisciplinary collaborations and is a recipient of the Léonie Sonning Talent Prize 2020.

Website: www.lillacy.dk

Jon R. Skulberg is a Norwegian stage director and scenographer living in Copenhagen. 
He is the artistic director of the performing arts company Convoi Exceptionnel. Skulberg creates evocative images with bodies, sound, and light as components. Immersive landscapes inducing impressions and demanding impact. To produce you’re somwhow connected he is collaborating with scenographer Olga Regitze Dyrløv Høegh. 

Website: www.convoiexceptionnel.space

Tobias Sejersdahl works primarily with synthetic sound and multichannel composition. He has a soloist degree in electronic composition from The Royal Academy of Music Aarhus. He has a.o. released music and worked with electronic composition for classical ensembles and electroacoustic composition for a wide range of both usual and unusual multichannel setups.

you’re somehow connected is produced in collaboration between Lil Lacy Music, Convoi Exceptionnel and Kulturværftet. The realization of the multichannel piece is happening in collaboration with Lydfabrikken ApS.

Credits

Composer: Lil Lacy
Electronic composer: Tobias Sejersdahl
Scenographers: Jon R. Skulberg & Olga Regitze Dyrløv Høegh

Accordion soloist: Bjarke Mogensen
Ensemble: Århus Sinfonietta with special guest musicians: Christian Martínez (perc.), Mari Kawamura (pno.), Anna Jalving (vla.), Frederik Sakham (cb.)
Conductor: Rei Munakata

Sound producer and head of recording in relation to recording, edit and mix of the acoustic music: Preben Iwan

Production manager: Kristine Bech Sørensen

Sound system realized in collaboration with Lydfabrikken ApS

Produced in collaboration between Convoi Exceptionnel and Lil Lacy Music

Presented in collaboration with PASSAGE festival, CLICK festival and Kulturværftet in Helsingør

Supported by: Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Det Obelske Familie Fond, Kodas kulturelle midler, Dansk Komponistforening, Dansk Musiker Forbund, The Royal Academy of Music Aarhus, Aarhus Unge Tonekunstnere, William Demant Fonden, Aarhus Kommune Louis-Hansen Fonden.