The Black Hole of Money

Pengenes sorte hul. Talk + teaterforestiling

CLICK / Wassim Z. Alsindi (IR) / Irland / Workshop

Fredag 19. august 2022 / Kulturværftet / Store Scene
Kl. 20.00
Fri entré – men hent gratis billet

Den 19. august holder kunstner Wassim Z. Alsindi foredrag, og fremvise nyt værk, på Kulturværftet i Helsingør. Eventen er gratis og sker som del af kunstnerens residency på Art Hub Copenhagen og samarbejde med CLICK. Wassim Z. Alsindi vil med sit oplæg stille skarpt på krypto-valutaer og deres effekter på det globale miljø, og efterfølgende vil det være muligt at opleve en forhåndsvisning af et nyt teaterstykke centreret omkring det samme tema.

The Blackhole of Money er et unikt teaterstykke under udvikling og bag initiativet står kunstner Wassim Asindi og 0x Salon. Forestillingen er en fortælling om et århundrede domineret af Bitcoin, en fiktion der spænder over hele det 21. århundrede. Vi følger vores fortæller – en tidsrejsende cowboy – på tværs af flere tidslinjer der bevidner den historie som opstår i kølvandet på Bitcoins øgede indflydelse på jorden. Forestillingen omhandler de konflikter og dilemmaer der udvikler sig mellem kapital, økologi og menneske, efterhånden som krypto-valutaen manifesterer sig som en ny gud i verden.

0x Salon er et fortløbende, non-profit eksperiment der drejer sig om fælles vidensdeling og kulturproduktion.

Siden 2020 har kollektivet været vært for saloner – intime samtaler i en lille skala– inden for en bred vifte af emner. Under ledelse af 0x Salons medlemmer, herunder stipendiater og residenter, påtager kollektivet sig forskningsopgaver, organiserer events og producerer videnskabelige- og kunstneriske værker. Således samler 0x Salons eventprogram kunstnere, forskere, teoretikere og andre vidensarbejdere i et engagement omkring et valgt diskussionsemne. Tidligere emner har inkluderet tid, Bitcoins økologiske påvirkning, memer, automatisering, ikke-menneskeligt liv og kollektiv adfærd.

Art Hubs residency og samarbejdet med CLICK er støttet af S+T+ARTS som står for ”Science and Technology in the Arts”, og er initieret og finansieret af EU-kommissionen.

Wassim er grundlægger af og vært for 0x Salon, der udfører eksperimenter i post-disciplinære kollektive videnspraksisser. Wassim har specialiseret sig i konceptuelt design og filosofien bag peer-to-peer-systemer. Han arbejder gennem tekst og tale samt som konsulent inden for disse områder. Han skriver en klumme i MIT Computational Law Report, og han var med til at stifte MITs Cryptoeconomic Systems Journal og konferenceserien under samme navn. Wassim har kurateret kunstfestivaler, ledet et skulpturelt ingeniørlaboratorium og udgivet eksperimentel musik, improvisatorisk teater, poesi og spekulative skrifter. Med udgangspunkt i forskningsspecialer inden for naturvidenskab har Wassim en ph.d. i ultrahurtig supramolekylær fotofysik fra University of Nottingham.

Website: https://wassim.pubpub.org/

Instagram: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/wassimulacrum/

Støttet af: Statens Kunstfond, Creative Europe

STARTS Main Logo STA Black Transparent 1536x454 1
logo ce horizontal en nb 1536x408 1

The Black Hole of Money

Talk + performance

CLICK / Wassim Z. Alsindi (IR) / Irland / Workshop

Friday 19. august 2022 / Kulturværftet / Store Scene
Kl. 20.00
Free entrance – but register for a free ticket.

On the 19th of August artist Wassim Z. Alsindi will give a talk and preview new work at The Cultureyard in Elsinore, as part of his residency at Art Hub Copenhagen and collaboration with CLICK. Wassim will give a talk on cryptocurrencies and their effects on the global environment. This will be followed by a preview of a new theater piece centered around the same theme.

The Blackhole of Money is a unique theater piece in development between artist Wassim Asindi and 0x Salon. A tale of one hundred years of Bitcoin, spanning the entire 21st century and beyond. We follow our narrator—a time-traveling cowboy—across multiple parallel timelines originating from present-day events. Over the course of the play, Bitcoin mediates a game of chicken between capital, ecology, and the humans who scramble to coordinate and respond to the crises it creates. Characters represent the principal stakeholders in the Bitcoin economy and their emissaries. Faced with Earth’s quickening deterioration, Earth’s unwitting and morally dubious protagonists can adopt various strategies: acceleration of the quest for limitless energy, attempt to tame Bitcoin with regulation, conducting insurrectionary uprisings, or acquiescence to the new machine god.

The 0x Salon is an ongoing, non-profit experiment in collective knowledge sharing and cultural production. Since 2020, Wassim Z. Alsindi and 0x Salon have been hosting salons – small-scale, private discourse sessions – on a range of conversation topics. Stewarded by 0x Salon team members, including fellows and residents, the community undertakes research, organizes events, and produces scholarly and artistic outputs. The 0x Salon’s event program brings together artists, researchers, theorists, and other knowledge workers to engage with a chosen discussion topic. Past topics have included time, Bitcoin’s ecological impact, memes, automation, nonhuman life, and collective behavior.

The Art Hub residency and collaboration with CLICK for Adriana Knouf is funded på S+T+ARTS, which stands for ‘Science and Technology in the Arts’, and is an EU initiative funded by the European Commission.

Wassim is the founder and host of the 0x Salon, which conducts experiments in post-disciplinary collective knowledge practices. Wassim specialises in conceptual design and the philosophy of peer-to-peer systems, on which he writes, speaks, and consults regularly. He writes an editorial column at the MIT Computational Law Report, and he co-founded MIT’s Cryptoeconomic Systems journal and conference series. Wassim has curated arts festivals, led a sculptural engineering laboratory and published experimental music, improvisatory theatre, poetry, and speculative scripture. Building upon research specialisations in the natural sciences, Wassim holds a Ph.D. in ultrafast supramolecular photophysics from the University of Nottingham.

Website: https://wassim.pubpub.org/

Instagram: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/wassimulacrum/

Supported by: Statens Kunstfond, Creative Europe