titel e1677150045981

Sidsel Bonde

3- marts – 6. april 2023

Mandag-fredag kl. 10.00-19.30 i Toldkammeret – fri entré

Hænger havet fast i vores hoveder når vi gynger, svajer, snurre, krøjer, svinger og drejer? Menneskekroppen reagerer med kvalme, svimmelhed sved, savl, og træthed når den udsættes for periodevise bølger vertikalt og horisontalt.

Vores sansesystem er følsomt for rumlige udsving under acceleration, specielt ved lave frekvenser omkring 0,2 hertz. En frekvens der måske peger på en sammenhæng mellem vores organismes balancesystem og dets evolutionære udvikling i havet.

sidsel 1
Visualisering af søsygepose – 0,2 Hertz
sidsel tryk

Der har været udført talrige eksperimenter med både vertikale og horisontale bølgebevægelser der peger på at frekvenser på omkring 0,2 hertz er en udløsende faktor for bevægelsessyge.

Bevægelsessyge menes at være en uoverensstemmelse mellem forskellige sanseorganer ved rumlig orientering. Mennesket sikrer stabilitet i bevægelser gennem et samspil med visuelle input fra øjnene, sensoriske input fra neuroner i kroppens muskler, høresansen og balanceorganet i det indre øre. Når et sanseorgan sender informationer til hjernen der ikke modsvarer det balanceorganets registreringer, opstår ubehaget.

Balanceorganet i øret er indkapslet i en knoglestruktur som en benet labyrint med cirkelformede kanaler kaldet buegange, der er fyldt med væske. Kort beskrevet er det denne væskes bevægelse i buegangene der registreres og sender besked til hjernen om kroppens bevægelser. Hvis man snurrer en omgang vil væsken være i bevægelse efter man er stoppet op. Derfor kan man opleve at rummet snurrer rundt selvom man står stille..

Balanceorganet har sin oprindelse i forhistoriske hvirveldyr og derfor har fisk og pattedyr forudsætningerne for at kunne opleve bevægelsessyge.

sidsel 2
Visualisering af gelænder – Frekvenser på fem sekunder
sidsel 3
Visualisering af print under proces – Bevægelsessyge, bølgeanatomi og benede labyrinter
sidsel 4
Detaljefoto af print under proces – Bevægelsessyge, bølgeanatomi og benede labyrinter

Er bevægelsessyge en advarselsklokke for at søge beskyttelse eller mindske kroppens energiforbrug? Måske er frekvensen 0,2 hertz et ekko af havets bølger, der fortsat huskes af buegangenes labyrinter for ligevægt. 

Denne tematik indkapsles i værkerne på udstillingen 0,2 Hertz. Søsygeposer med silketryk kan tages med og giver information om emnet sammen med et print i Transitkammerets transitrum.

I gården kan man opleve 0,2 hertz på sin egen krop ved at følge et bølgegelænder i rolig gå-hastighed (3 km/t). Værkerne er koblet sammen i farver og former inspireret af ForSeas færger, der dagligt bringer kroppe over bølgefuldt farvand mellem Helsingør og Helsingborg.

Fernisering

fredag 3. marts kl. 17.00

Fernisering, taler, snacks, drinks, gode vibes, fri entré og mulighed for at blive til fællesspisning bagefter.


Fællesspisning i Toldkammeret:
kl. 17.45 – tilmelding her

toldkammeret hjerte

Artist Talk

Onsdag 15. marts kl. 16.15

Artist talk med Sidsel Bonde og moderator Suada Ada Demirovic på Forsea-færgen Aurora
(Helsingør Helsingborg) Trucker’s Lounge området i tidsrummet kl. 16.30-17.25.

Artspace Transit betaler billetter til alle som vil overvære Artisttalken (t/r Helsingør-Helsingborg).  

Mødested og afgang: Toldkammerets gård kl. 16.15


titel e1677150045981

Udstillingen er støttet af:

kulturraadet logo hvid

Grosserer L. F. Foghts Fond