3/3 – 6/4 år 2023
Kunstner: Sidsel Bonde

Mere info om kunstneren

Jeg udformer skulpturer og installationer med stedspecifik tilknytning og historiske og teoretiske fortællinger gennem grafisk formgivning og tekst. Min hovedtematik er centreret omkring kultivering af skandinaviske landskaber og de ressourcer, et miljø kan afføde. Jeg fokuserer fx på de forandringer, et miljø kan gennemgå, og på hvordan disse kan ses som afspejlinger af samfundsstrukturer. Hvad betyder fx økonomisk opsving, klimaforandringer, teknologiudvikling, ejerskabsrelation, religion og overtro for menneskeligt forhold til landskab og naturressourcer?