LANTERNE FESTIVAL 2020

Kulturværftet
Allegade 2, 3000 Helsingør

Light of Time Being

info

Periode: 21. februar – 1. april 2020

Åbning: 21. februar 2020 18.00

18.00: Lanterne-optog fra Helsingør Gymnasium, Billedskolen i Toldkammeret, Kulturhus Syd, Nøjsomhed, Nordvest m.fl. ankommer på pladsen foran Kulturværftet.O.-klasserne fra Skolen i Bymidten synger. Tale v. Benedikte Kiær, Helsingørs borgmester

18.10: Lanterner tændes i Kulturhavnen. O.-klasserne fra Skolen i Bymidten synger.

18.45: Officiel åbning af Lanterne Festival og udstilling i Toldkammeret. Tale ved underviser og billedkunstner Jacob Tækker og rektor ved Helsingør Gymnasium, Claus E. Madsen.

Helsingør fejrer lyset

Gennem tiden har man verden over fejret lyset i vintermørket – med mange symbolikker og på tværs af kontinenter, højtider, byer og lokale fortællinger. Fra den 21. februar og frem til den 1. april 2020 vil Kulturhavnen i Helsingør lyse op med sin helt egen første lysfest, der involverer Helsingørs borgere på tværs af generationer og på tværs af kultur- og erhvervslivet.

 

Fra idé til tradition

Lanterneoptog og lysfester er et stort fænomen i mange lande. De senere år er byer som København, Næstved, Roskilde, Sorø, Ålborg, Svendborg mfl. også kommet på banen med fejringer af lyset. I Helsingør har ejerkredsen i Kulturhavnen nu taget initiativ til i de mørke vintermåneder at gøre havnefronten til et lysende magisk mødested for byens borgere og de besøgende turister. I første omgang er der tale om et pilotprojekt, hvor Kulturværftet i anledning af sit 2020-jubliæumsår tager hånd om at udvikle platformen for de kommende års Lanternefester.

”Bag Lanterne Festivalen står for uden Kulturværftet også M/S Museet for Søfart, Helsingør Havne og Kronborg. Her i første ombæring bidrager Kulturværftet med teknisk knowhow, kuratering af værker og deltagende aktører og med administrative kræfter for at få sat Lanterne Festivalen godt i søen i 2020. Derudover arbejder hele gruppen bag på at etablere et samarbejde på tværs af kultur- og erhvervsliv med Lanterne Festivalen 2021 for øje, så festivalen kommer flest mulige til gavn – fra turister til borgere, institutioner, erhvervsliv og detailhandel,” udtaler Mini Elise Magius Blume, leder af Kulturværftets Billedskole og projektleder på Lanterne Festivalen.

 

Fra lokale spirer til internationale sværvægtere

Byens børn og unge har en særlig rolle, når Lanterne Festivalen 2020 tændes. Her deltager nemlig 50 billedkunst-elever fra Helsingør Gymnasium, som i år modtager undervisning på Billedskolen i Toldkammeret med 1-2 samskabende lysinstallationer. Til selve åbningen den 21. februar kan man opleve lanterneoptog fra Billedskolens aktivitetsværksteder i Kulturhus Syd og aktivitetshuset i Nøjsomhed.

Denne første festival vil derudover have særligt fokus på internationale og skandinaviske kunstneres deltagelse. Man kan her bl.a. glæde sig til to smukke lysinstallationer fra Taiwan, Wood of wind og Light of time beeing, der er skabt af kunstnere fra Taiwan, Sverige og Danmark. Ligesom man kan se frem til at Kulturhavnens skibe oplyses af lanterner og små lys.

Foto: thinkalike.dk
Foto: thinkalike.dk
Foto: thinkalike.dk

Værkbeskrivelser:

Wood of Wind / foto: thinkalike.dk

Wood of Wind

Af Tim Yang (TW) og Rikke Juellund (DK)

Placering:  1 – Kulturværftets forplads / se kort
Periode:
21. feb.-1. apr. 

Kunstneren Tim forvandler i sine værker skadelige, invasive træer til smukke kunstværker. Wood of Wind-lanternen handler om, hvad vores hjem betyder for os hver især. Den enorme smaragdgrønne sfære er lavet af talrige glas flasker. Bunden af ​​hver flaske er underskrevet af lokale, og kunstværket bærer på denne måde deres ånd og håb i sig.  


Wood of Wind / By Tim Yang (TW) og Rikke Juellund (DK)

In his works, artist Tim transforms harmful, invasive trees into beautiful works of art. The Wood of Wind-lantern deals with what home means to each of us individually. The enormous emerald green sphere is made out of numerous glass bottles. The bottom ofeach bottle is signed by locals and in this way the work of art carries their spirits and hopes inside of it. 

Light of Time Being

Light of Time Being

Af Joe Fang (TW), Daniel Cheng (TW) og Peder Bjurman (SE)

Placering 2 – Kulturværftets forplads / se kort
Periode:
21. feb.-1. apr. 

Light of Time Being fortæller os gennem en række animerede silhuetter en surrealistisk drømmeagtig historie, der viser os livet i de travle byer, i landsbyerne i Donggang-provinsen og landskabet i Sverige.


Light of Time Being / Af Joe Fang (TW) og Peder Bjurman (SE)

Through a series of animated silhouettes, Light of Time Being tells us a surreal and dreamlike story, showcasing life in the busy cities, the villages of the Donggang province and the scenery of Sweden.

Ansigtet / foto: thinkalike.dk

Ansigtet

Af Joel Illerhag (DK)

Placering 3 – Kulturværftets forplads 
Periode: 
21. feb.-25. feb.

“Ansigtet” er en opfordring og en invitation: Gemmer der sig et ansigt skulpturen? Værket byder dig med ind i fortolkningen i sin delvist abstrakte, delvist figurative form. “Ansigtet” er oprindeligt tænkt som brugslampe, men dens stærke formsprog kvalificerer den mindst ligeså meget som lysskulptur som til almindeligt brug. Joel Illerhag er en lokal kunstner, hvis værker udspringer af inspiration fra materialer (aluminium, jern, kobber) og storladne former.


The Face By Joel Illerhag (DK)

“The Face” is a request and an invitation: Is there a face hidden somewhere in the sculpture? The work of art invites you to take part in interpreting its partially abstract and partially figurative form. The Face was originally intended as a lamp for normal usage, but with its powerful idiom it qualifies just as much for a light sculpture as it does for normal usage. Joel Illerhag is a local artist whose works are inspired by materials (aluminium, iron, copper) and large-scale forms.

optog2_thinkalike

Den røde kran

Placering 4 – Kongekajen / se kort
Periode:
21. feb.-1. apr. 

Den første havn i Helsingør blev anlagt i årene 1764-67 og ved kongelig resolution af 19. maj 1824 blev havnen en statshavn. I forbindelse med den store havneudvidelse i årene 1859-62 er den røde kran opstillet i 1862.


The Red Crane
The first harbour in Elsinore was built between 1764-67 and became a Government harbour by Royal decree on May, 25 1824. In connection with the large expansion of the harbour, between the years 1859-62, the red crane was set up in 1862.

Herakles og Hydraen / foto: thinkalike.dk

Herakles og Hydraen

Placering 5 – Ved indsejlingen til havnen – Nordre mole / se kort
Periode:
21. feb.-1. apr. 

På havnen i Helsingør, nærmere bestemt på Nordre Mole ud mod Øresund, står Rudolph Tegners skulptur Herakles og Hydraen fra 1932. I den græske gudeverden er Herakles en helt, som kæmper mod alle mulige dyr, virkelige som uvirkelige, og her en enorm vandslange med ni hoveder.


Heracles and the Hydra

In the port of Elsinore, more specifically at Nordre Mole facing Øresund, the sculpture Heracles and the Hydra from 1932 is found. In Greek mythology Heracles is a hero battling all kinds of creatures, real and unreal, and here he is fighting a giant water serpent with nine heads.

Fyrskibet Gedser Rev / foto: thinkalike.dk

Fyrskib nr. 17 Gedser Rev, dampskibet S/S Bjørn og kutteren Anna Elise

Placering 6 – Dokken foran Kulturværftet / se kort
Periode: 21. feb.-1. apr. 

I en mørk tid lyser smukke farver himlen op. Det historiske fyrskib nr. 17 Gedser Rev, dampskibet S/S Bjørn og den tomastede kutter Anna Elise belyses i anledning af Lanterne Festivalen i de maritime rød-grønne og hvide farver til ære for Helsingørs maritime historie.


Lightship no. 17 Gedser Rev, steamship S/S Bjørn and the cutter Anna Elise

In a dark time beautiful colours light up the sky. In connection with the Lanterne Festival, the historical lightship no. 17 Gedser Rev, the steamship S/S Bjørn and the double-masted cutter Anna Elise are illuminated in the maritime colours of red, green and white in honour of the maritime history of Elsinore.

Alt afhænger af øjnene der ser

Udstilling og værker af Helsingør Gymnasiums billedkunsthold, Billedskolen i Toldkammeret og billedkunstner Jacob Tækker

Placering 7 – 12 / se kort

Alt afhænger af øjnene der ser / foto: thinkalike.dk
Alt afhænger af øjnene der ser / foto: thinkalike.dk
Alt afhænger af øjnene der ser
Lanterne / foto: thinkalike.dk
Lanterne / foto: thinkalike.dk
Entrance / foto: thinkalike.dk
Entrance / foto: thinkalike.dk
Who are you?
Who are you?
Shooting Star / foto: thinkalike.dk
Shooting Star / foto: thinkalike.dk

Alt afhænger af øjnene der ser

Af Helsingør Gymnasiums billedkunsthold og billedkunstner Jacob Tækker

Placering 7 Kulturværftet, 4. etage, tagterassen / se kort
Periode: 21. feb.-1. apr. / Bemærk: kun adgang til værket i Spisehusets åbningstid

Værket “Alt afhænger af øjnene der ser” er titel-værket på udstillingen af samme titel og skubber til mennesket egen forestilling om, hvordan virkeligheden ser ud fra forskellige øjne. Det centrale budskab i værket er at belyse, at alles individuelle virkelighed afhænger af ens egen forståelse for omverdenen. Værkets visuelle side skildre flere forskellige øjne med hvert deres syn – og er med til at forstærke dette budskab. Værkets auditive side bliver fremstillet af subsoniske og næsten tranceagtige frekvenser, som skubber til vores fortolkning af tilstedeværelse.

Everything depends on the eyes that see
The work Everything depends on the eyes that see is the main title from the exhibition of the same name, and pushes our own ideas of what reality looks like seen through different sets of eyes. The central message of the work is to pinpoint, that the individual reality of everyone is dependant on their own understanding of their surroundings. The visual side of the work depicts several different sets of eyes, each with their own vision – and helps reinforce this message. The auditory side of the work consists of subsonic and almost trance-like frequencies, that push our interpretation of presence. 

Lanterne

Placering 8 – Toldkammeret
Periode:
Vises kun på åbningsdagen

Værket består af en lysende cylinderformet skulptur med udskårne tekster, som dog kun kan læses på jorden, hvorpå lyset fra cylinderen kaster sin skygge. Teksterne kan læses som en samlet tekst, når beskueren bevæger sig omkring skulpturen.

Lantern
The work consists of a luminous cylindrical sculpture with carved texts, which can only be read from the ground, on which the light from the cylinder casts its shadow. The texts can be read as one unified text when the spectator moves around the sculpture.


Anonym i følelsernes vold 

Placering 9 – Toldkammeret
Periode:
Vises kun på åbningsdagen

Dette værk handler om at udtrykke og opleve andres følelser gennem kropssprog og skygger uden nogensinde at se dem eller deres mimik. Værket kan forstås på flere niveauer. På et personligt plan kan man føle sig anonym i sine egne private følelser. På et mere samfundskritisk niveau kan man føle sig overset og anonym i vores samfund i dag. 

Anonymous in the violence of the emotions
This work is about expressing and experiencing the feelings of others through body language and shadows, without ever seeing them or their mimicry. The work can be understood on several levels. On a personal level, one can feel anonymous in one’s own private feelings. On a more socially critical level, one can feel overlooked and anonymous in our society today.


Your Entrance

Placering 10 – Toldkammeret
Periode:
Vises kun på åbningsdagen

Værket your entrance arbejder med beskuerens egen tilstedeværelse og fortolkninger. Ved hjælp af diffust lys og pågående lydspor skaber rummet i denne lys- og lydinstallation plads til eftertanke. Your Entrance fungerer som indgang og skaber forbindelse til udstillingens øvrige værker. Dette er åbningen til det allerdybeste. Tankerne. Et sted, hvor du kan være helt dig selv, drømme, føle og lade tankerne gå sin gang. Indgangen til tankerne kan være skræmmende, og det kan være svært at finde vej. Lyt til tankerne, find din egen vej.

Your Entrance
The work Your Entrance deals with the observer’s own presence and interpretations. Using blurred light and an insistent soundtrack, the room in this light and sound installation, creates food for thought. Your Entrance acts as an entry point, connecting to the other works of art in the exhibition. This is the opening to the very deepest. Your thoughts. A place for you to be yourself, dream, feel and letting your mind wander. The ingress to your thoughts can be frightening and it can be difficult to find your way. Listen to your thoughts, find your own way.


Who are you?

Placering 11 – Toldkammeret
Periode:
Vises kun på åbningsdagen

Værket “Who are you?” sætter fokus på den naturlige krop og accepten af menneskekroppen, som den er. Vi kommer helt tæt på for at tydeliggøre vores detaljer, for ligger personligheden også dér? I alle vores forskelligheder? “Who are you?” er også kroppen pillet fra hinanden. Og selvom man nu ikke ser sig selv som en samlet helhed i værket, ved man, at hver enkelt del tilhører denne større samlede helhed. Hver enkelt ting har en funktion, et formål og skal ikke fremmedgøres. Med dine egne mærkværdigheder, og det, der gør din krop til din.

Who are you?
The work “Who are you?” focuses on the natural body and acceptance of the human body the way it is. We get up close and personal, in order to elucidate our details, because is that also where our personality is rooted? In all of our differences? “Who are you?” is also the body disassembled. And though you can no longer identify yourself as a whole in the work, you know that every part belongs to this greater whole. Every single thing has a function, a purpose and should not be alienated. By your own peculiarities and the things that make your body your own.


Shooting star

Placering 12 – Toldkammeret
Periode:
Vises kun på åbningsdagen

Velkommen til ønskehimlen. Her har traditionen om ønsketræet sat sine spor, og en ny version er nu blevet skabt. Der er fokus på det interaktive element, så beskueren selv skaber værket, som opstår gradvist. Kun 100 ønsker kan gå i opfyldelse. Tænd en lanterne, skriv dit ønske, og hæng lanternen op i ønskehimlen. Lad himlen lyse op og dit ønske gå i opfyldelse.

Shooting star
Welcome to the Sky of Wishes. Here, the tradition of the wish tree has left its mark and a new version has been created. The focus is on the interactive element, so the observer himself creates the work, which arises gradually. Only 100 wishes can be fulfilled. Light a lantern, write your wish and hang the lantern on the Sky of Wishes. Let the sky be illuminated and your wish come true.

asian chandelier

Placering 13 – Spisehuset på Kulturværftet / se kort

‘Asian Chandelier’ er opbygget af en række røde, klassiske asiatiske lanterner og er Kulturværftets velkomsthilsen til vores venner fra fjernøsten, som huset igennem en årrække har samarbejdet med.


Asian Chandelier
Asian Chandelier is made from of a number of beautiful red, classic Asian lanterns and is a tribute to our friends from the far East, with whom the Culture Yard has been collaborating for a number of years.

www.oresundstid.dk

Måneskinsarbejde 

Placering 14 – Værftsmuseet på Kulturværftet / se kort

Værftsmuseet er på vej med en lys-installation til byens nye Lanterne Festival, som Værftsmuseet er en del af.

I aftentimerne er der måneskinsarbejde i det gamle skibsværft og fuld gang i svejsearbejdet.

Udefra vil forbipasserende kunne opleve det markante og skarpe svejselys, der illustrerer arbejdet på Helsingør Skibsværft fra midten af 1900-tallet og frem.

Toldkammeret logo