Gæster i bibliotekets reception

KOM IND OG BLIV KLOGERE

Sådan lyder en tilbagevendende kampagne på Helsingør Kommunes Biblioteker. Kampagnen er bibliotekernes bidrag til debatten om falske nyheder, alternative fakta og mediernes troværdighed.

Det handler ikke om, at gøre sig til dommer over, hvad der er godt at vide. Det handler om, at viden er godt”, forklarer bibliotekschef Søren Mørk Petersen. Han fortsætter:

Vi har i dag en mangfoldighed af medier og platforme. Alle kan komme til orde, nyheder produceres og deles døgnet rundt, og vi vælger i høj grad selv, hvilke artikler og indslag vi vil præsenteres for. I denne konstante strøm glider både troværdige journalistiske nyheder og nyheder forklædt som troværdig journalistik. Viden er vigtig, fordi en oplyst befolkning ikke bliver revet med af løgne. Man kan ikke manipulere med en befolkning, der både er vidende og kildekritisk.”

KERNEOPGAVE

 

Indenfor på bibliotekerne bliver brugerne mødt af opfordringer som ”spil og bliv klogere”, ”læs og bliv klogere” og ”søg, se, lyt og bliv klogere.”

Søren Mørk Petersen slår fast: ”Vi skal insistere på, at den enkelte skal have mulighederne for at søge alsidig information af høj kvalitet og samtidig udstyres med kompetencerne til at gøre det. En oplyst offentlighed er en af grundpillerne i vores demokrati, og derfor er viden afgørende, når vi skal stå op imod falske nyheder“.

Det er et stort privilegium at bo i et land, der gennem generationer har prioriteret fri og lige adgang til viden og folkeoplysning. Bibliotekerne er en del af denne indsats. Her kan du – uanset hvem du er – hente information, der er underlagt høje krav om aktualitet, kvalitet og alsidighed. Du kan få hjælp til at tjekke kilderne, og du kan få en indsigt, der kan hjælpe dig med at sætte nyhedsstrømmen i perspektiv. ”Kom indenfor og bliv klogere” sætter netop fokus på denne kerneopgave.