Portrætbillede i Værftshal

Koncertsamarbejde på tværs af Øresund

Et nyt koncertsamarbejde mellem Helsingør og Helsingborg er søsat og vil præsentere det danske musikpublikum for svenske bands, imens de danske artister indtager The Tivoli i Helsingborg på svensk grund. Projektet handler dog om mere end gode live-koncerter, og ambitionen er at øge kendskabet og forståelsen for nordisk rytmisk musik i de to lande.

4 km. 20 minutter i færgetid. 2 minutter i fugleflugt. Der er ikke langt over til vores blå-gule naboer “hinsidan”. Og så alligevel. Set ud fra en dansk og en svensk koncertarrangørs perspektiv er det overraskende, hvor lidt vi kender til hinandens musikscener og -kunstnere. Det skal et nyt samarbejde, støttet af Nordisk Kulturfond, lave om på. Koncertrækken er et samarbejde mellem spillestedet The Tivoli i Helsingborg og Kulturværftet & Toldkammeret i Helsingør.

RELATIONER OG KENDSKAB SKAL STYRKES

 

Vi har igennem længere tid drøftet, hvordan vi kan løfte kendskabet til broderlandets musikscene igennem et samarbejde over Øresund. Det generelle kendskab til hinandens musikscener er ganske begrænset. Et eksempel er, at vores svenske samarbejdspartner lige over på den anden side af sundet snildt kan samle 10.000 gæster til en koncert med svenske Laleh, som jeg her i Danmark aldrig har hørt om. Med vores samarbejde vil vi sætte fokus på denne problematik. Ambitionen er at styrke relationerne mellem de respektive brancher og sikre, at publikum oplever kunstnere fra hele Norden”, fortæller Rasmus Schrøder, musikredaktør på Kulturværftet & Toldkammeret.

I projektets første faser præsenterer Kulturværftet & Toldkammeret danske artister i Sverige, og The Tivoli præsenterer svenske kunstnere for et dansk publikum.

Når vi i forvejen hver især præsenterer internationale koncerter, flytter vi allerede mange publikummer over sundet. Eksempelvis kan helt op til 36 % af publikum ved særlige koncerter på Kulturværftet komme fra Sverige. Men det lykkes kun, når vi bevæger os i den absolutte superliga af pop og rock-navn. Det er denne tendens, vi vil gøre op med, ved at skabe en bedre forståelse og et bedre kendskab til musikken på tværs af sundet”, understreger Rasmus Schrøder.

INTENSE OG EKSPLOSIVE KONCERTER I VENTE

 

Koncertsamarbejdet er støttet med midler fra Nordisk Kulturfonds særlige program til støtte af den nordiske live-musik, PULS-puljen, og midlerne er tildelt over en tre-årig periode. Projektet starter ud i foråret 2018 og kickstartes med nogle af de helt store navne fra hhv. den svenske og danske rockscene for at lancere samarbejdet med så stor gennemslagskraft og høj genkendelighed som muligt.

Vi ønsker at bygge en musikalsk bro, som udvisker skellene mellem svensk og dansk musik. På den måde håber vi med samarbejdet at åbne op for et musikalsk møde mellem publikum og artister i de to lande såvel som andre nordiske lande”, fortæller Hasse Jönsson og Rasmus Schrøder supplerer:

Det tager tyve minutter at sejle publikum fra det ene venue til det andet, og færge-terminalerne ligger to minutters gang fra spillestederne i begge byer, så med den relativt korte sejltid får vi have nogle intense, eksplosive og ekstraordinære koncerter”.

ET PROJEKT, DER NEDBRYDER DE USYNLIGE GRÆNSER

 

Når man spørger de to samarbejdspartnere, er ambitionen på den lange bane at være med til at styrke netværksdannelsen mellem brancherne i de nordiske lande og at huse netværksskabende begivenheder med de nationale liveorganisationer i relation til samarbejdet. På kort sigt, her i projektets allerførste faser, er det naturligt helt andre praktiske prioriteringer, der er i fokus.

Vi håber med samarbejdet at skabe en ny akse over sundet, som kan åbne musikscenerne i Nordsjælland og Sydsverige og øge kendskabet til og forståelsen for nordisk rytmisk musik. Det faktum, at vi geografisk set er det sted, hvor de to lande ligger tættest på hinanden gør det naturligt at placere et projekt, der nedbryder grænser, her”, afslutter Rasmus.