collage_samarb
haender_1200x600

DET GØR VI OGSÅ

Billedskolen er en aktiv medspiller i skole og dagtilbud. I Helsingør Kommunes kulturkatalog, Kulturens Børn, er Billedskolen vært og samarbejdspartner i flere projekter rettet til skoler.

Billedskolen har udviklet en model for udvikling af samspillet mellem pædagogisk praksis og kunst og kreativitet. Du kan se mere om nogle af projekterne her på siden.

TO BE OR NOT

Teaterkoncerten To Be Or Not var et led i Helsingør Kommunes markering af Shakespeares 400 års jubilæum.

Huskunstnerne, underviserne og 162 elever fra Billedskolen, Musikskolen og Teaterbøtten deltog i forskellige roller og opgaver.

Billedskolen varetog den visuelle del af teaterkoncerten, og her arbejdede elever og undervisere med scenografi, kostumer og lys – både analogt og digitalt.

Projektet modtog støtte fra Statens Huskunstnerordning samt DPA, Danske Populær Autorer.

KUNST I PROJEKTOPGAVEN

I Kunst i Projektopgaven får kommunens 8. klasser mulighed for at udforske deres kreative sider. Eleverne udfordres og udforsker deres kreative potentialer gennem en fælles overskrift, som skal fortolkes, formidles og præsenteres i en kunstneriskform.

Der bliver arbejdet med flere udtryksformer som fx idégenerering, musik, teater, billedkunst, arkitektur, video, foto og podcast.

”Billedskolen er en videnbank og et kompetencecenter for sammenhænge mellem kunst, fantasi, kreativitet, opfindsomhed og børns evne til at nytænke.

For Billedskolen handler det om at blive en attraktiv samarbejdspartner i et bredt perspektiv, hvor børn og unges visuelle kvalifikationer gør dem i stand til selvstændigt, kreativt og strategisk at håndtere samtidens og fremtidens kompleksitet,” siger Mini Blume.

BILLEDSKOLEN OG FREMTIDENS SKOLE

Billedskolen er en aktiv medspiller i skole og dagtilbud, hvor den kunstneriske praksis og teori bidrager med at metodeudvikle fremtidens skole og dagtilbud.

Gennem et udviklingsprojekt, støttet af undervisningsministeriet, bliver der eksempelvis i disse år arbejdet med at operationalisere det nye skolefag Håndværk og Design i det tværgående projekt ’Håndværk og Design – Nyt fag nye kompetencer’.

Design er imidlertid ikke kun for de store børn. Under overskriften Byg til dyr udbyder Billedskolen og børnekulturkonsulenten en arkitektur- og designworkshop for alle børnehaver i Helsingør Kommune.

UGE 6: SEX & THE SEA

7. klasser fra Helsingørs skoler besøger i uge 6 M/S Museet for Søfart, hvor Billedskolen også har workshop under temaet Sex & The Sea.

Uge 6: Sex & The Sea er et samarbejde med Ungdomsskolen og M/S Museet for Søfart.

Billederne fra workshoppen bliver efterfølgende udstillet på Biblioteket Kulturværftet.

FISK, LÆR, SKÆR OG TEGN

FISK, LÆR, SKÆR OG TEGN er en workshops for børnene i 1. klasserne. Workshoppen foregår på Øresundsakvariet i november og december måned.

Eleverne inviteres af en havbiolog ind i fiskelaboratoriet, hvor de lærer at røre ved, skære og smage på fisk.

Efterfølgende tager billedkunstner Jakob Kristensen, fra Billedskolen, eleverne igennem en kunstnerisk opdagelse af fiskenes form og farve.

Kulturhus Syd

I Kulutrhus Syd kan du komme til gratis børnearrangementer, der er arrangeret i samarbejde med Billedskolen.

Læs meget mere om aktiviteterne på Vapnagaard og Kulturhus Syds facebook side.

OBS! Husk at tage tøj på, som der gerne må komme malerpletter på.

KONTAKT

Billedskolen i Toldkammeret
Havnepladsen 1, 3000 Helsingør

Mini Blume
Leder af Billedskolen i Toldkammeret
Tlf. +45 2531 2042
mmb03@helsingor.dk