Hvordan forbinder vi os til verden omkring os? Har det et udtryk?

Eleverne på Billedskolen i Toldkammeret har gennem året arbej­det med forskellige metoder og materialer og kredset om ’det at være forbundet til helheder og sammenhænge’. Gennem nøje registrering og reflek­sion viser eleverne (fra 6 – 16 år) tankevækkende bud på, hvad der rører sig.

Billedskolen har oplevet en stor søgning på alle hold, og har budt mange nye elever velkommen i dette Billedskole år. Vi glæder os til at åbne døren for en stolt og traditionsrig udstilling med stort besøg af børn og familier, hvoraf mange deltager for første gang. Igen i år vil Borgmester Benedikte Kiær åbne udstillingen, når elever og forældre inviteres til fernisering.

Fernisering
21. april / Kl. 15.30 / Toldkammeret

Forårsudstillingen er åben for alle fra lørdag den 22. til lørdag den 29. april – på flg. tidspunkter:
Mandag – fredag: 14.00-18.00 / Lørdage: 11.00-14.00

Udstillingen vises i Toldkammercaféen, værksted, tegnestue og galleri. Fri entré.